Forandringsprojekt ved Århus Kommune. Udredning af arbejdsgange og arbejdsmiljø i kommunens kontor for Udstykninger og Grundsalg. Ansvarlig for design og gennemførelse af proces. (primo 2003)

Projekt i Mariagerfjord kommune. Indførelse af ESDH system på alle arbejdspladser. Designet og gennemført processen med at ”modne” brugerne af systemerne, herunder speciel fokus på opkvalificering af mellemlederniveauet. (2006)

Forandringsprojekt i Struer og Thyholm kommuner. Kommunesammenlægningsprojekt hvor forvaltninger skal ensrette arbejdsgange i forbindelse med en fælles implementering af fælles ESDH system. Ansvarlig for design og gennemførelse af processen. (2004)

Udredningsprojekt i Salling regionen. Undersøgelser med henblik på anbefalinger vedr. sammenlægning af funktioner i kommunerne i Salling. Ansvarlig for både undersøgelsen og den tilknyttede proces. (primo 2003)

Projektansvarlig på projekt til forbedring af forskudsregistreringssystemet. Undersøgelser i en række kommuner over forskudssystemets anvendelse og dets potentiale. (Ultimo 2002)

Procesleder og ledende konsulent på Vejle Amt’ s projekt Digital Forvaltning og Kommunikation samt ansvarlig for design af tilknyttede processer. Samlet 1.605 timer og samlet styring af 10 konsulenter fra KMD konsulentservice. (primo 2003 til med 2005)