Udredningsprojekt i Salling regionen. Undersøgelser med henblik på anbefalinger vedr. sammenlægning af funktioner i kommunerne i Salling. Ansvarlig for både undersøgelsen og den tilknyttede proces. (primo 2003)