Forandringsprojekt ved Århus Kommune. Udredning af arbejdsgange og arbejdsmiljø i kommunens kontor for Udstykninger og Grundsalg. Ansvarlig for design og gennemførelse af proces. (primo 2003)