Projektansvarlig på projekt til forbedring af forskudsregistreringssystemet. Undersøgelser i en række kommuner over forskudssystemets anvendelse og dets potentiale. (Ultimo 2002)