Forandringsprojekt i Struer og Thyholm kommuner. Kommunesammenlægningsprojekt hvor forvaltninger skal ensrette arbejdsgange i forbindelse med en fælles implementering af fælles ESDH system. Ansvarlig for design og gennemførelse af processen. (2004)