Find Vej – Hald Ege

Find vej i…: Hald Ege / Bækkelund

Viborg Orienteringsklub har i et samarbejde med Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Orienteringsforbund, Viborg Idrætsråd og Hald Ege Skole etableret mulighed for en spændende tur i skoven. En skattejagt som motionerer hjernen (find vej) og hjertet (gå-lunt-løb) alt efter lyst og evne.

I Naturstyrelsens skovområde vest for Hald Ege Skole er der opsat 41 faste poster, som frit kan opsøges ved brug af et kort. Kortet med alle poster indtegnet kan hentes på hjemmeside www.findveji.dk. Her kan der også læses mere om det landsdækkende projekt ”Find vej i…”

For at markere færdiggørelsen af tilbudet, vil klubben gerne invitere til indvielse af ”Find vej i…” projektet Hald Ege / Bækkelund

Onsdag den 24. august kl. 17.00

Mødestedet er på kortet i vedhæftede folder markeret med S2, og ligger lige vest for den gamle Bækkelund Station. Der vil være opsat afmærkning fra Viborg-Herning landevejen.

Efter indvielsen vil der være mulighed for at finde de udsatte poster i et tempo og i et omfang efter eget valg. Påklædning bør tilpasses eget ambitionsniveau. Viborg Orienteringsklub leverer kort, kompas og vejledning samt forfriskning efter turen.

Vi håber at mange tager imod invitationen.