Personoplysninger

Som medlem af Viborg Orienteringsklub, har du afgivet nogle personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Personoplysningerne anvendes til at administrere dit medlemskab, herunder dine tilmeldinger og afregninger vedr. deltagelse i åbne orienteringsløb via O-service, samt til fremsendelse af oplysninger vedr. klubbens aktiviteter, frivillighedsundersøgelse med mere.

Viborg Orienteringsklubs bestyrelse er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende ret. Som registreret medlem har du nogle rettigheder, herunder altid at kunne få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, få oplysningerne rettet eller slettet, såfremt de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante. Du har endvidere mulighed for selv at rette dine personoplysninger og bestemme hvem der må have adgang til dine personoplysninger i O-service.

Vil du gøre brug af dine rettigheder skal du gøre følgende:

  1. Oplysninger i O-Service ser du ved at gå ind i O-Service via de login oplysninger du modtog i forbindelse med din indmeldelse i klubben. Her kan du også vedligeholde og redigerer dine oplysninger.
  2. Oplysninger på hjemmesiden får du ved at sende en mail til personoplysninger@viborgok.dk  
  3. Oplysninger der registreret for t styre medlemsskab. F.eks. i forbindelse med kontingentopkrævning fås ved at sende en mail til personoplysninger@viborgok.dk