Indbydelse til Natteravnen 3, Viborg OK, 21. oktober,

Natteravnen 3, Viborg OK, 21. oktober,
 

Link til samlet resultat efter 3. runde: Her

Link til resultatlister: Her

Link til Stræktider og Winsplits: Her

Link til den fælles indbydelse: her

Link til startliste: Her

Link til Instruktion: Her

Indbydelse:

Baner:
  Bane 1 sort (s) 7,5 km
  Bane 2 sort (s) 6 km
  Bane 3 sort (s) 4,5 km
  Bane 4 gul (ms) 4,5 km
  Bane 5 hvid (let) 2,5 km
Startafgift: -20: 45 kr., øvrige: 55 kr.
Start: fri start kl. 19-20
Tilmelding: en uge før via O-service
Eftertilmelding: til og med løbsdag: + kr. 10 (send gerne en mail af hensyn til kortprint)
Evt. EMIT-leje: 10 kr.
Fortæring: kiosk med let sortiment
Gennemgående konkurrence:
På hver bane afvikles en samlet konkurrence om NATTERAVNS-FADET. Banevinder tildeles 100 point. Tre bedste resultater tæller.
Officials: stævnekontrollant Tage Baun. Overdommer: Lars-Ole Kopp
 

Mødested: Afmærkning fra hovedlandevejen mellem Viborg og Holstebro øst for Mønsted.
Parkering: Ved stævneplads
Bad: Ingen mulighed for bad.
Kort: Finderup 2005, 1:10.000, ækvidistance 2,5m. – printet
Terræn: Finderup Øvelsesterræn ca. 10 km vest for Viborg. Området består af spredte græs-, hede- og skovområder overvejende med let gennemløbelighed. Der er et omfangsrigt stibillede præget af mange kørespor fra kampvogne. Terrænet er let kuperet.
Banelægger: Arne Moe-Jensen. Banekontrol: Stig Barrett
Stævneleder: Arne Moe-Jensen, arne@moe-jensen.dk – tlf. 6127 5760

Skriv en kommentar