Referat bestyrelsesmøde 23. februar 2009

Mandag den 23. februar 2009 kl. 18.45 – 21.00

Tilstede: Arne, Pia, Keld, Thora, Michael, Lena og Lene.
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet er godkendt.
 2. Ny hjemmeside. Stig gennemgik hjemmesiden med dens mange muligheder og bestyrelsen besluttede at det er en hjemmeside vi kan bruge til noget. Stig arbejder videre på at få den op at køre.
 3. Klubledermøde i Nordkredsen den 29/01-2009. Keld og Arne deltog. Arne havde på forhånd rundsendt referatet. Regnskab for Nordkredsens Venner blev forelagt og viste et underskud på kr. 10.066,00. Mødet forløb i øvrigt stille og fredeligt med VO´res formand som dirigent. Arne og Steen tager til DOF´s repræsentantskabsmøde lørdag den 28/2 2009. VO´s bestyrelse har ingen specielle emner som skal tages op på mødet.
 4. Generalforsamling 2009.
  • Gennemgang af dagsorden. Dirigent – Arne spørger Vibeke. Under ”Bestyrelsens planer for de kommende år” nævnes bl.a. ny hjemmeside, introduktionsudvalget og kortproduktion.
  • Regnskab 2008 og Budget 2009 herunder forslag til kontingent. Pia fremlagde et revideret regnskab som udviste et absolut tilfredsstillende resultat. Rundsendt til klubbens medlemmer via klubblad, Budget for 2009 blev drøftet og det blev besluttet et kontingent for 2009 skal være som i 2008.
  • Forplejning – skal forberedes bedre end sidste år. Vi mødes kl. 18.30 – Lene køber ind.
  • Aktivitetspokal – emne valgt.
 5. Løb i 2009:
  • Natugle – 18. marts i Margrethelund (SL: Pia, BL: Lene og Pia). Der er bare styr på det.
  • Wild West – 10. maj i Hald Ege, Dollerup, Guldborgland og Finderup (Skovkarle)
  • Dansk park Tour – 24. maj i Digterparken (SL: Keld, BL: Keld). Arne sørger for tilladelse til løb i området samt forespørger om det er muligt at låne toiletter på Nordre Skole
  • SkO-stafet eller Rulle-O-stafet 5. juni. Lena snakker med Morten. Lena kan ikke selv deltage i afviklingen af løbet – andre må være behjælpelige hermed.
  • B-løb – 4. oktober i Vindum (SL: Svend Erik, Stig og Arne, BL: Søren Elkjær) Arne har ikke fået skovtilladelse endnu (jagtsæson).
  • Natteravn – 21. oktober i Finderup. (SL: ?; BL: ?) Vi ved ikke endnu om vi kan få skovtilladelse. Holstebro Kaserne har meddelt at området er udlånt den pågældende uge og at vi først ca. 5 uger før løbet kan få besked på, om vi også må være i området. Vi har fået afslag på brug af Morville – reserveområde er Neckelmann og Skrikes.
 6. Løb i 2010 samt langtidsterminsliste.
  • 2010 – Læsø 3-dages (15-17/7), Natteravn i Vindum (oktober) og B-løb på Broddingbjerg (16/5). Natugle “sælges ” til Skive eller Karup. Skal vi lave Park Tour i 2010? Vi ser hvordan Park Touren forløber i år.
  • Langtidsterminsliste. Vi har budt ind på DM-nat i 2013 og Divisionsfinale i 2014.
 7. Påskeløb i 2011. Keld – Vi har fået skovtilladelser.
 8. Bestyrelsesrunde: Michael – igangværende kort: Margrethelund er afsluttet, Undallslund næsten færdig, Digterparken det første er indleveret til rentegning, Vindum – nordøstlige del ”omlægges” til mose, Hald Ege og Stanghede ikke startet, Broddingbjerg er lidt forsinket, Michael kontakter korttegnerne for at få processen sat på sporet igen. Lena ingen bemærkninger, Thora – affaldsindsamling 2009 bliver officielt søndag den 19. april – vil gerne arrangere det for klubben til den 18. april. Lene ingen bemærkninger. Pia – medbragte skema til underskrift, Viborg Idrætsråd – Thora slettes fra listen. Børneattester er der styr på. Militæret har betalt for i år. Keld 2-3 stykker fra VO deltager i Nordkredsens Condes Kursus. Materielønsker: Tilskud til MTR4 og klubtelt. Arne – DOF´s dialogmøder har ikke haft så mange deltagere. Har sendt opgørelse over VO´s brug af kommunale skove i 2008 til Viborg Kommune.
 9. Eventuelt. Pia – bannerkonkurrence, kun et forslag modtager. Indsendt af Steen, vi forelægger forslaget for vores sponsor Kjeld Tideman. Thora lægger træningsløbene ind på Viborg Kommunes Aktivitetskalender ligesom sidste år. Omdeler foldere med tilbud om træningsløb. Poster i skoven – Thora har mappen liggende.
 10. Næste møde – den 30/3 kl.18.45. Arne er vært.

   

Skriv en kommentar