DOF Medlemsundersøgelse 2009

Forbundet laver i disse dage en stor undersøgelse blandt alle medlemmer. Blandt de spørgsmål, som bliver undersøgt er bl.a. prisniveauet til vores løb, hvordan det er at være nybegynder, forbundets rolle og meget mere.

Så gå ind på: og udfyld spørgeskemaet. Jo flere der udfylder det jo bedre. Blandt alle der udfylder spørgeskemaet, trækker vi lod om to flasker god rødvin.

Spørgeskemaet kan findes her: https://www.defgo.net/s.asp?id=1204983&c=Z9VLD2V&s=1&l=da

Der er deadline for udfyldelse tirsdag den 28.april.


 

 

Kære medlem af Dansk Orienterings-Forbund 

Forbundet er ved at udarbejde en strategi for sportens udvikling frem til 2015. Derfor ser vi på hvilke muligheder og udfordringer, vi står overfor som forbund. I den forbindelse er der en række spørgsmål, som vi ønsker dine svar på, for at få et overblik over hvad medlemmernes holdning er til en række centrale punkter. Derfor vil vi bede dig udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Arbejdet med forbundets 2015-strategi har været drevet af en styregruppe. Styregruppen består af direktør Mads Ingvardsen, hovedbestyrelsesmedlem Kim Folmann samt projektmedarbejder Bjarke Refslund. Resultatet af dette arbejde er samlet i en såkaldt hvidbog, som er sendt til høring ude hos klubberne. Efter at have samlet inputtene fra høring samt resultaterne fra spørgeskemaet og indarbejdet dem i hvidbogen vil hovedbestyrelsen overtage arbejdet med Strategi 2015. Den endelige strategi skal godkendes af forbundets højeste myndighed repræsentantskabsmødet i marts 2010. Du kan se hvidbogen på: http://plan.do-f.dk/log/subpages/Hvidbog_til_høring.pdf 

Så vi håber meget, at du har lyst til at hjælpe os med at få den fornødne information ved at besvare skemaet. Skemaet indeholder ca. 45 spørgsmål og tager derfor ca. 10 minutter at besvare. Blandt alle som udfylder spørgeskemaet. Spørgeskemaet skal være udfyldt senest tirsdag den 28.april

Har du spørgsmål omkring undersøgelsen er du meget velkommen til at kontakte projektkonsulent Bjarke Refslund på bjarke.refslund@gmail.com


På vegne af styregruppen og Dansk Orienterings-Forbund
Bjarke Refslund 
Projektmedarbejder

Skriv en kommentar