Alle VO’er inviteres herved til SKO-stafet

Fredag den 5. juni kl. 14.30

Deltag i en sjov og anderledes klubstafet på tværs af idrætsdisciplinerne

 

Stafetten afvikles som en holdstafet, hvor der konkurreres på rulleski, i orienteringsløb og i cykelorientering.

Stafetten afvikles i og omkring Undallslund.

Efter stafetløbet er der fællesspisning og hygge i klubhuset.

 

Hvad er SKO-stafetten

Med SKO-stafetten (ski-, orienterings- og cykelstafetten) ønsker vi at skabe et arrangement, hvor alle VO’er – uanset om man er o-løber eller ski-løber – kan konkurrere mod og med hinanden på en anderledes og sjov måde.

Grundlæggende består stafetløbet i at et antal tilfældigt sammensatte hold konkurrerer mod hinanden i rulleskiløb, orienteringsløb og i cykelorientering.

Holdenes præstationer måles ikke i tid. Holdets præstationer i de 3 discipliner omregnes i stedet til et antal spørgsmål, som holdet skal besvare, og vinderen er det hold, der kan aflevere flest rigtige besvarelser.

Hvordan sammensættes holdene

Hvert hold består af 3 deltager, og holdene sammensættes således, at der er én skiløber, én o-løber og én cyklist på hvert hold. Sammensætning af holdene sker ved lodtrækning. Deltagernes navne bliver fordelt i 3 bowlere – én for hver disciplin, og et hold sammensættes ved at der trækkes et navn fra hver bowler.

Det er således nødvendigt, at vi på forhånd ved, hvilken disciplin hver enkelt deltager ønsker at deltage i, og man skal derfor ved tilmeldingen tilkendegive, om man vil løbe på rulleski, løbe orienteringsløb eller køre cykelorientering.

Da vi skal have lige mange navne i de 3 bowlere, skal vi opfordre jer til at være fleksible med hensyn til disciplinvalg. Det kan ske ved at man ved tilmeldingen oplyser 2 eller flere discipliner, som man er parat til at deltage i – eventuelt i prioriteret rækkefølge. Løbsledelsen vil efterfølgende træffe beslutning om disciplinvalg blandt de fremsatte ønsker.

Hvor afvikles stafetten

Stafetten afvikles i og ved Undallslund. Udgangspunktet er parkeringspladsen ved Skivevej, hvor start og målgang finder sted.

Rulleskiløbet vil blive afviklet på en 1 km lang rundstrækning på asfaltvejen ved parkeringspladsen. O-løbet og cykelorienteringen afvikles i Undallslund. Cykelorienteringen må kun foregå på etablerede veje og stier.

Hvordan konkurreres der

Der konkurreres ikke på tid. Konkurrencen består i, at man inden for hver disciplin optjener et antal spørgsmål, og vinderen er det hold, der kan afgive flest rigtige besvarelser.

I skiløb optjener holdet ét spørgsmål for hver kilometer deltageren løber inden for 30 minutter. I o-løbet optjener holdet ét spørgsmål for hver post, deltageren når at besøge inden for en tidsgrænse på 30 minutter – der sker fradrag, hvis tidsrammen overskrides – og i cykelorienteringen optjenes der ligeledes ét spørgsmål for hver post, der besøges inden for 30 minutter. Også her sker der fradrag, hvis man overskrider tiden.

Når stafetten er afviklet får hvert hold udleveret et ark med det antal spørgsmål, som man samlet har optjent i de 3 discipliner. Holdet besvarer spørgsmålene i fællesskab, og vinderen er som sagt det hold, der kan fremvise det største antal rigtigt besvarede spørgsmål. 

Det er klart, at det hold, der har optjent flest spørgsmål, også har størst chance for at aflevere flest rigtige besvarelser, men et hold med et mindre antal spørgsmål har med det nødvendige held og dygtighed også en chance for at vinde.

Forfordeling af uøvedes deltagelse

Et væsentlig mål med arrangementet er vi lærer hinanden at kende på tværs af de idrætsgrene, som vi normalt dyrker, men arrangementet er også en glimrende anledning til at springe ud i aktiviteter, som man ikke har prøvet før – eksempelvis at o-løber deltager som rulleskiløber eller omvendt.
Løbsledelsen forbeholder sig ret til på forhånd at tildele et hold et antal spørgsmål, hvis et medlem melder sig til en disciplin, den pågældende ikke har dyrket før.
Specielt for uøvede rulleskiløber vil der blive afholdt en times instruktion før stafetløbet af hensyn til deltagernes sikkerhed.

Hvad koster det at deltage

Deltagelsen er gratis.

Hvad kan man vinde

Der er flotte præmier til det vindende hold, og der er individuelle præmier til den bedste udklædning og til den bedste fighter.

Får man noget at spise

Ja, ved fællesspisningen om aftenen er der al den mad, man kan ønske dig – man skal bare selv medbringe den – og hvis man vil have andet end vand til maden, skal man også selv medbringe drikkevarer (øl og sodavand kan dog købes).
Vi tænder den store havegrill, og vi satser på, at den er klar til omkring kl. 18.30.

Tidsplan for arrangementet

Stafetten afvikles efter følgende tidsskema:

Kl. 14.30 Velkomst og instruktion
Kl. 14.45 Rulleskiløbet starter (varighed 30 min)
Kl. 15.30 O-løbet starter (varighed 30 min.)
Kl. 16.15 Cykelorienteringen starter (varighed 30 min)
Kl. 17.00 Spørgsmål udleveres til holdene
Kl. 17.45 Besvarelserne afleveres
Kl. 18.30 Grillen er klar til fællesspisning, og efterfølgende er der afterskiing og pubcrawl i klubhuset.

Tilmeld dig:

KLIK HER

Se tilmeldte:

KLIK HER

Skriv en kommentar