Referat bestyrelsesmøde 18. maj 2009

Mandag den 18. maj 2009 kl. 18.15 – 21.00

Tilstede: Arne, Pia, Keld, Lena, Svend Erik, Michael og Lene.
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet er godkendt.

   

 2. DOF – Plan 2015. Udkast til hvidbog (findes via DOF’s hjemmeside http://plan.do-f.dk/log/subpages/Hvidbog_til_høring.pdf). Bestyrelsen gennemgik punkterne og kommenterede dem.

   

 3. Emner til klubledermøde i Nordkredsen. Den 4. juni muligvis i Karup. Hvidbog skal bl.a. drøftes. Spørgsmål omkring divisionsturneringens opbygning med op-/nedrykningsmatch drøftes.

   

 4. Løb i 2009:
  Wild West – eftersnak. Regning til skovkarlene for leje af udstyr. Arne har lavet opgørelse over forbrug. Michael – der er kommet mange positive tilbagemeldinger.
  Dansk park Tour – 24. maj i Digterparken (SL: Keld, BL: Keld). PR-arrangement med tilbud til byens borgere. 122 tilmeldte, baner er hos banekontrol. WOC-tøj bruges til præmier.
  SkO-stafet eller Rulle-O-stafet 5. juni. Reglerne står på hjemmesiden. Indbydelse er lagt på hjemmesiden.
  B-løb – 4. oktober i Vindum (SL: Svend Erik/Stig/Arne, BL: Søren) Vi har fået skovtilladelsen. Omfang af kortrevision vurderes af banelægger i samarbejde med Steen og Michael.
  Natteravn – 21. oktober i Finderup. (SL:?; BL:?) Evt. Egekrattet i stedet?

   

 5. Løb i 2010 samt langtidsterminsliste.
  2010 – Læsø 3-dages (15-17/7), Natteravn i Neckelmann/Skrikes (27. oktober) og B-løb på Broddingbjerg (16/5). Natugle den 24/3 er “solgt” til Karup. Skal vi lave Park Tour i 2010 – nej vi har rigeligt af løb i 2010.
  Langtidsterminsliste. Vi har budt ind på DM-Nat i 2013 og Divisionsfinale i 2014. 

   

 6. Påskeløb i 2011. Stævneledelsen har modtaget rapport fra Påskeløb 2009. Rækkefølge for brug af skove Hald Ege – Dollerup – Ulbjerg. Stævneledelse fremkommer med forslag til placering af stævnepladser.

   

 7. Diverse sager:
  DN’s skovoprydning den 18. april – eftersnak Ikke så mange deltagere som sidste år, men der blev indsamlet meget affald.kovens dag den 3. maj – eftersnak. Svend Erik – fik kontakt med en masse, men ved ikke om det giver medlemmer.
  Skolernes idrætsdag 2010 ved naturskolen i Hald med orientering som hovedtema? Vi overvejer det.
  Dusør: 10.000 kr. til gode ideer og projekter, der kan være med til at bringe Breddepolitikens visioner ud i livet. Vi har stadig ingen pt.

   

 8. Bestyrelsesrunde. Svend Erik – forslag om indkøb af klubfarveprinter til printning af kort? Svend Erik undersøger priser på printere og Pia undersøger priser på kortkopier. Michael – revision af Broddingbjerg opprioriteres – mange vil låne vores filer, kan købes for kr. 150,00 svarende til køb af 10 kort. Banelæggere til træningsløb skal i god tid bede Michael om kort til den skov man skal bruge, så der er sikkerhed for at der er kort nok. Klare regler ved træningsløb – især når TKC-trænerne vil benytte vores løb. Lena – Introduktionsudvalget vil gerne have den nye procedure godkendt. Bestyrelsen godkendte proceduren. I klubbladet bør annonceringen af løbetræning lørdag slettes fra side 2 – der kommer sjældent nogen. Pia – MTR4 billigere end forventet. Overskud Natugle på Kr. 2.200,00. Banner er taget i brug. Økonomi – TKC skal ikke betale for deltagelse i VO-res træningsløb i år – aftale opstrammes til næste år. Keld – MTR4 er i brug til træningsløbene. Claus Bech foreslår faste poster på Broddingbjerg – Gymnastikhøjskolen vil gerne bidrage. Brikleje til træningsløb? Arne – God ny hjemmeside. Stakladen ved klubhuset ryddes af kommunen. Lokalefordeling – Thora har fået gymnastiksalen igen i næste sæson.

   

 9. Eventuelt. Pia – nye medlemmer af bestyrelsen skal indmeldes til Viborg Idrætsråd (Svend Erik). Klubmesterskab – hvor og hvornår? Vi ser om der dukker et løb op til formålet. Svend Erik vil gerne arbejde med faste poster – materiale via DOF´s hjemmeside.

   

 10. Næste møde 31/8 kl. 18.15. Pia er vært.
   

Skriv en kommentar