OPDATERET – Indbydelse B-løb i Vindum 4. oktober

Instruktion      Klubstartliste      Klassestartliste

Resultater 

 

 

Viborg Orienteringsklub

indbyder hermed til årets Divisionsmatch i

Nordkredsen om op/ned 1/2 division 

   

Stævneklassifikation

Stævnet er et firestjernet B-stævne 

Dato

 

Søndag 4. oktober  2009

Løbsområde

Vindum

Mødested

 

14 km syd-øst for Viborg, hvor vej mellem Vinkel og Vindum danner vej-Y med vej fra Sdr. Rind. – Parkering – Stævneplads: 100 m

 

Parkering

Parkering ved stævnepladsen.

Kort

Vindum.

Målestok 1:10.000 / Ækvidistance 2,5m

Kortet er nyrevideret i 2007 (lettere revideret 2009 af Steen Frandsen).

Korttegnere: Michael Dickenson, Finn Faxner og Steen Frandsen

Rentegning: Steen Frandsen.

Terræn

 

Vindum Skov er let gennemløbelig løv- og nåleskov med områder med meget ny opvækst. Der er veludviklet vej- og stinet; dele af skoven ligger i markant kuperet terræn.

Klasser/sværhedsgrader og længder

Ifølge DOF’s reglement § 4.1 

 

Bane

Længde (i km.)

Klasser – Divisionsmatch

Bane 1,
Sort Svær

8,0 – 9,5

H 17-20, H 21 og H 35

Bane 2,
Sort – Svær

5,5 – 7,0
5,5 – 6,5

2A: H 15-16, H 40, H 45 og H 50
2B: D 17-20, D 21 og D 35

Bane 3,
Sort – Svær

4,5 – 5,5

3A: H 55- og H 60-

3B: D 15-16, D 40 og D45

Bane 4
Sort – Svær

3,0 – 4,0

4A: H 65-

4B: D 50-

Bane 5
Gul – Mellemsvær

4,5 – 5,5

H 13-14, H 15-16B, H 17-20B, H 21 B og H

35B

Bane 6
Gul – Mellemsvær

3,5 – 4,5

D 13-14, D 15-16B, D17-20B, D 21B og D

35B

Bane 7
Hvid – Let

3,0 – 3,5

7A: H 11-12A, H 13-14B, H 15-20C, H 21-C
7B: D 11-12A, D 13-14B, D 15-20C, D 21-C

Bane 8
Grøn – Begynder

2,0 – 3,0

H -10, D -10, H -12B, D -12B, begynder.

 

Åbne baner

 

 

Ingen – der kan købes vakante baner på dagen mellem kl. 9.30 – 11.00.

Vakante baner:D/H –20: 70,- kr. – D/H 21-: 95,- kr.

Børnebaner

Der tilbydes gratis børnebane i tidsrummet 10.00 – 12.00.

 

Præmier

Præmier til de første 3 i klasserne til og med H -16 og D -16.

 

Kontrolsystem

EMIT elektronisk kvitterings- og tidtagningssystem. Løberne kan anvende egne EMIT-brikker og har selv ansvaret for at brikkerne virker. Briknummer skal opgives ved tilmelding. – Leje af brik koster 15 kr.

 

Start

Første start kl. 10.00

På alle begynderbaner er der fri start mellem kl. 10.30 – 12.00

 

Afstande

Parkering – Stævneplads: Max. 200 m. Stævneplads – Start: Max. 500 m.

 

Børneaktivering

På stævnepladsen tilbydes pasning af børn, som er tilmeldt via O-service samtidig med øvrig tilmelding til stævnet. Husk at angive barnets navn og alder.

 

Bad

Ingen mulighed for bad.

 

Toiletter

Toiletvogne på stævnepladsen.

 

Kiosk

Velassorteret kiosk på stævnepladsen.

 

Tilmelding

Klubvis tilmelding senest den 27. september via O-service.

Tilmeldingsmodtager: Keld Gade, Margrethevej 9, 8800 Viborg.
Nummer på egen EMIT-brik skal fremgå af tilmeldingen.
Hvis intet briknummer anføres, opfattes det som ønske om leje af brik.

Ingen eftertilmelding – der henvises til køb af vakante baner på dagen.

 

Startafgift

D/H –20: 50,- kr. – D/H 21-: 70,- kr.

Det koster 15,- at leje en brik.
Startafgift og betaling for leje af brik indbetales klubvis til Viborg OK samtidig med tilmeldingen på konto 9255 – 2640007038
.

Stævne-organisation

  • Stævneleder: Svend Erik Skovsgaard og Stig Barrett, Viborg OK.
  • Banelægger: Søren Elkjær, Viborg OK
  • Stævnekontrollant: Jørgen Jørgensen, Viborg Orienteringsklub
  • Banekontrollant: Arne Moe-Jensen , Viborg orienteringsklub
  • Dommer: Lars-Ole Kopp, Karup OK

 

Overnatning

Der henvises til Viborg Turistbureau,

Nytorv 9, 8800 Viborg. – Tlf. 87 25 30 75 – www.viborg.dk

Oplysninger

Ved stævneleder Svend Erik Skovsgaard (tlf. +45 23 35 57 93) eller Stig Barrett (+45 61 76 58 65). 

e-mail: vindum@viborgok.dk  

 

Skriv en kommentar