Instruktion til Op/nedrykning 4. oktober 2009

 

 

 

Viborg Orienteringsklub

Instruktion

                                              

Stævne-

klassifikation

Stævnet er et firestjernet B-stævne – 

Dato

Søndag 4. oktober 2009

Løbsområde

Vindum skov – Syd for Viborg

Mødested

 

14 km syd-øst for Viborg, hvor vej mellem Vinkel og Vindum danner vej-Y med vej fra Sdr. Rind.

Afmærkning på vej 525. Stævneplads koordinater: 56.385497° – 9.568558°

Stævneplads og afmærkning er markeret på kortet med rødt. Gæster der kommer nord fra bedes følge vejen markeret med orange pile.

Parkering

Kantparkering ved stævnepladsen. Viborg Kommunes parkeringsregulativ forbyder parkering med bilens hjul i rabatten.

Der opfordres til samkørsel grundet kantparkering. Klubber der vælger at komme i bus, bedes meddele dette på mail svenderik@bachskov.dk, hvorefter aflæsnings- og parkeringsinstruks vil blive fremsendt inden løbet.

Afstande

Parkering – Stævneplads: 200 – 1000 m. Stævneplads – Start: 200 m.

Kort

Vindum.

Målestok 1:10.000 / Ækvidistance 2,5m

Kortet er nyrevideret i 2007 (lettere revideret 2009 af Steen Frandsen).

Korttegnere: Michael Dickenson, Finn Faxner og Steen Frandsen

Rentegning: Steen Frandsen.
Postbeskrivelser er printet på løbskortet. Løse postbeskrivelser forefindes ved start – kun til løbere som har en holder til postbeskrivelserne.

Terræn

 

Vindum Skov er let gennemløbelig løv- og nåleskov med områder med meget ny opvækst. Der er veludviklet vej- og stinet; dele af skoven ligger i markant kuperet terræn.
I enkelte områder er der flere hugninger i skoven end vist på kortet grundet skovarbejde. Stier og hugninger kan forekomme noget tilgroet.

Klasser, sværhedsgrader og længder

Ifølge DOF’s reglement § 4.1 

 

Bane

Længde (km.)

Poster

Klasser – Divisionsmatch

Bane 1,
Sort Svær

8,5

 

23

H 17-20, H 21 og H 35

Bane 2,
Sort – Svær

6,6
6,3

17
15

2A: H 15-16, H 40, H 45 og H 50
2B: D 17-20, D 21 og D 35

Bane 3,
Sort – Svær

5,4
5,4

14
15

3A: H 55- og H 60-

3B: D 15-16, D 40 og D45

Bane 4
Sort – Svær

3,9
3,7

12
11

4A: H 65-

4B: D 50-

Bane 5
Gul – Mellemsvær

5,0

14

H 13-14, H 15-16B, H 17-20B, H 21 B og H

35B

Bane 6
Gul – Mellemsvær

3,9

12

 

D 13-14, D 15-16B, D17-20B, D 21B og D 35B

Bane 7
Hvid – Let

3,2

11

7A: H 11-12A, H 13-14B, H 15-20C, H 21-C
7B: D 11-12A, D 13-14B, D 15-20C, D 21-C

Bane 8
Grøn – Begynder

2,5

11

H -10, D -10, H -12B, D -12B, begynder.

 

Åbne baner

 

 

Ingen – der kan købes vakante baner på dagen mellem kl. 9.30 – 11.00.

Vakante baner: D/H –20: 70,- kr. – D/H 21-: 95,- kr.

Børnebaner

Der tilbydes en gratis børnebane i tidsrummet 10.00 – 12.00.
Børnebanen er ikke fremkommelig med barnevogn.

Væske

Rent vand placeret ved poster på alle baner over 5 km. Placering angivet på postdefinition. Efter passage af mål er der rent vand og tynd saft.

Kontrolsystem

EMIT elektronisk kvitterings- og tidtagningssystem. Løberne kan anvende egne EMIT-brikker og har selv ansvaret for at brikkerne virker. Briknummer skal opgives ved tilmelding.
Leje af brik koster 15 kr.

Rettelser

Rettelser i henhold til reglementet (det vil sige flytning af allerede tilmeldt løber til anden bane og med stævnekontrollantens godkendelse), kan ske på stævnepladsen senest 15 minutter inden 1. start. Altså inden 09.45. Henvendelse i stævnekontoret, hvor anmodningsblanket udfyldes.

Start

Første start kl. 10.00

På alle begynderbaner er der fri start mellem kl. 10.30 – 12.00. Der startes med 2 minutters mellemrum.

Lejebrik/back-up-kort udleveres til alle løbere i første startboks..

På begynderbanen (grøn) og den lette bane (hvid) udleveres løbskortet 2 min. før start, og løberen kan få vejledning af startpersonalet indtil start.

På alle øvrige baner tages kortet fra kortkasser i startøjeblikket. Løberen er selv ansvarlig for at tage det rigtige kort.

Overtrækstøj transporteres ikke tilbage til stævnepladsen.

Mål

På stævnepladsen.

Ved passage af målstreg stemples i mål-enheden, hvorefter der fortsættes til aflæsning af EMIT-brikken og udlevering af stræktider.

Løbskortet skal ikke afleveres, men må naturligvis ikke vises til løbere, der endnu ikke er startet.

Max. Løbstid

2,5 time på alle baner.

Løbere der udgår skal melde sig i mål.

Præmier

Præmier til de første 3 ungdomsløbere på hver bane – dog ikke bane 1.

Kiosk

Velassorteret kiosk på stævnepladsen.

 

Bad

Ingen mulighed for bad.

 

Toiletter

Toiletvogne på stævnepladsen.

 

Børneaktivering

På stævnepladsen tilbydes pasning af børn, som er tilmeldt via O-service samtidig med øvrig tilmelding til stævnet.

Stævne-organisation

§         Stævneleder: Svend Erik Skovsgaard og Stig Barrett, Viborg OK.

§         Banelægger: Søren Elkjær, Viborg OK

§         Stævnekontrollant: Jørgen Jørgensen, Viborg Orienteringsklub

§         Banekontrollant: Arne Moe-Jensen, Viborg orienteringsklub

§         Dommer: Lars-Ole Kopp, Karup OK

 

 

 

Skriv en kommentar