“Orienteringsklubben lever også om vinteren”

Introduktionsudvalget har tænkt nogle tanker omkring hvervning og fastholdelse af nye medlemmer. Det er en stille periode vi går imod, hvad angår orienteringsløb og vi kunne derfor godt tænke os, at vi brugte vintermånederne på at forberede os til den nye sæson.

Der er i klubben mange erfarne orienteringsløbere, der hver især kunne bidrage til at nye medlemmer kunne blive klædt rigtig godt på til den næste sæson. Det vi har tænkt er, at lave et træningsforløb i januar, februar og lidt af marts 2010 som skal foregå om lørdagen. Vi kunne begynde kl. 13 og bruge 15 – 20 minutters oplæg fra et medlem i klubben om et specifikt emne. Herefter et orienteringsløb i skoven, hvor man kan afprøve nogle af de nye input man har fået. Herefter slutter vi af med kaffe og lidt godt til ganen og snakker løbene igennem. Hvad kunne vi have gjort bedre m.v?

Introduktionsudvalget vil gerne stille sig til rådighed på skift på disse dage og sørge for koordinationen mellem oplægsholdere, postudstillere og postindsamlere.

Vi har forestillet os, at vi kunne bruge emnerne: Kortets farver, signaturer, kompas, højdekurver, skridttælling, korthusk, udstyr, løbetræning samt noget om det praktiske i forbindelse med tilmelding til løb og fælles kørsel. Vi modtager også gerne andre forslag.

Vi vil derfor gerne opfordre jer alle til at komme ud af busken og melde ind på et kort oplæg eller et tilbud om at hjælpe med at sætte poster ud/ind. Vi har forestillet os, at man sagtens kunne genbruge flere af de gode løb, der tidligere har været lavet i Undalslund. Dette er en opfordring til at udnytte de gode ressourcer vi har i klubben og aflaste nogle af de trofaste medlemmer, der ofte har trukket det store læs.

Vi har tænkt os at lave lidt reklame omkring løbene når vi kommer så langt. Det vil være naturligt at vi i Viborg Stift Folkeblad sætter det på under ”Hvad sker der i Viborg” måske i sammenhæng med en lille artikel om orienteringsløb.

Kom med din mening og send os gerne en mail hvis du har noget du vil byde ind på.


Hilsen

Introduktionsudvalget

Birgitte Bach: birgitte@bachskov.dk

Helle Nikkel: hnh@ainfo.dk

Lena Lundorff: lundorff@dadlnet.dk

 

Skriv en kommentar