Referat bestyrelsesmøde 26. oktober 2009

Bestyrelsesmøde
Mandag den 26. oktober 2009 kl. 18.15 – 21.00
 
 
Tilstede: Arne, Pia, Keld, Lena, Svend Erik og Lene. Morten deltog i pkt. 1 og 2.
Ej tilstede: Michael
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet er godkendt med følgende bemærkninger. Ad Pkt. 8. Jørgen Pragh mener der er skrevet nok om emnet TBE.
 1. SKU – Morten Lassen deltager i dette punkt. Orientering om SKU’s planer og ønsker for den kommende periode m.m. Morten fraflytter Viborg, men forbliver som medlem og SKU formand indtil næste sommer. Ny formand skal findes. SKU vil lave tilsvarende arrangementer som det forløbne år og vil annoncere i pressen ligesom sidste år. Budget for 2010 kommer inden næste B-møde.
 1. Eftersnak. B-løb i Vindum den 4/10 og Natteravn i Finderup den 21/10. Har kun hørt godt om Vindum løbet – vi var heldige med stævnepladsen, den lå godt i læ i skoven. Et par klubber har ikke betalt endnu. Bredere opløbsluse og så skal sidste poster ikke stå for tæt på hinanden. Natteravnen gik godt. Næste år: Bane 5 (let) skal væk. Ny kortere svær bane i stedet – dvs. 4 svære (8, 6, 5 og 4 km) og 1 mellemsvær (4,5km).
 1. Skal vi have en materieltilskudsordning i Viborg Kommune. Oplæg fra VK rundsendt. Bestyrelsen stemmer for.
 1. Løb m.m. i 2009:
 • Klubmesterskab. Løvfaldsløb i Silkeborg. Arne har aftalt startliste med Silkeborg.
 • Klubfest den 14/11 – alt under kontrol? Ja, men vi mangler duge – må vi købe velourduge? Bestyrelsen sagde ja til indkøb af duge. 
 1. Løb i 2010 samt langtidsterminsliste.
  • Nytårsløb 2010 – den 2/1. BL: sidste års vinder af klassen ”Øvede herrer” – Keld.
  • Læsø 3-dages (15-17/7). Invitation på nettet. Annonce om hjælpere i næste klubblad.
  • Natteravn i Neckelmann/Skrikes (27/10). SL:? BL:?,
  • B-løb på Broddingbjerg (16/5). SL:?, BL: Jess.
  • Langtidsterminsliste. Vi har budt ind på DM-Nat i 2013 – bliver besluttet efter nytår om vi får det og Divisionsfinale i 2014.
 1. Påskeløb i 2011. Flyer laves til omdeling ved Påskeløb 2010. Stig kigger på betalingsløsninger fra udenlandske klubber. Arne går i gang med at få skovtilladelserne helt i hus.
 1. Diverse sager:
  • Træningsløb i 2010 – planlægningsmøde. Bestyrelsen tiltræder Stig´s forslag om en evt. ændring af løbsantal fra 25 til 19 samt medtagelse af ca. 6 løb arrangeret af andre naboklubber. Foreslår vi nedlægger Grundlovsstafetten.
  • ”Poster i skoven” nu ændret til ”Find vej i skoven”. Svend Erik funderer over det. Fået mail fra DOF angående interesse fra Hald Ege Skole.
  • Sportspraktikdagen 2010. Arne har sagt ja til at hjælpe sammen med O-patrujlen ved Bjerringbro Idrætspark.
  • Løb for børneambulatoriet den 22/3 2010 i Dollerup for 25 ”overvægtige” børn. Arne har sagt ja til at arrangere det.
  • Medaljeoversigt 2009. VO er på en 14. plads – foran VO-res ”værste” konkurrent Mariager.
 1. Bestyrelsesrunde. Lena – Introduktionsudvalget har haft møde – mange nye medlemmer i 20-30 års alderen. Forslag om træningsløb om lørdagen i januar, februar og marts for at signalere overfor potentielt nye medlemmer, at klubben også lever om vinteren. Efterlyser en ”mere visionær” bestyrelse med henblik på at sikre klubben flere unge medlemmer. Svend Erik – medbragte eksempler på Klubdragter, han og Birgitte arbejder videre med indhentning af priser og design. Lene havde ingenting. Pia – Dansk Park-Tour kr. 4.600,00 i overskud. Mangler bilag på Vindum og Natteravn. Løsøre forsikring via DOF er sat op fra 500,00 til 1000,00, det vil hun reklamere over. Keld – 3 af VO´s O-service administratorer deltager i O-service Workshop på torsdag. Arne – indbydelse til Nordkredsmøde den 12. november, Keld og Steen deltager. Referat fra HB møde er tilgængelig på DOF´s hjemmeside. Fået kr. 150.000,00 af Lokale- og anlægsfonden til indkøb af en Eventvogn, som kan lånes/lejes af DOF´s klubber. Mail fra Michael – går ind for materiale-tilskudsordningen. Korttegning: Konstruktivt møde, hvor der blev gjort status over fordelingen af de kommende korttegningsopgaver. Arne har opsagt sit fastnet abonnement fra 1/11 2009 – Se o-service for nyt nummer eller her: 6127 5760. Gløgg-/juletræsarrangement den 12. december.
 1. Næste møde den 14/12. Vært Michael.

 

Skriv en kommentar