Referat bestyrelsesmøde 14. december 2009

  

Bestyrelsesmøde
Mandag den 14. december 2009 kl. 18.15 – 21.00
 
 
Tilstede: Arne, Pia, Keld, Michael, Lena, Svend Erik og Lene. 
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet er godkendt. Arne bemærkede, at der ikke etableres nogen materieltilskudspulje i Viborg Kommune. 
 1. Ungdomssatsning i Viborg OK.
Med udgangspunkt i:
  • Oplæg fra Søren Meldgård.
  • VO’s deltagelse i Viborg Kommunes Sportspraktikdag 2010 med O-løb som hovedtema drøftes VO’s planer med henblik på at få tilført nye unge medlemmer. 
Generel opbakning fra bestyrelsen til en ungdomssatsning – også hvis projektet skal tilføres økonomiske midler. Bl.a. kan det blive aktuelt med en lønnet ungdomstræner.
Arne spørger Søren om han sammen med et par andre kunne tænke sig at være primusmotor for et ungdomsprojekt. Projektet skal beskrives og derefter behandles på Generalforsamlingen for at høre øvrige medlemmers mening.
 
 1. Orientering om klubledermøde i Nordkredsen (Keld deltog). DOF’s Vision 2015. Der skal holdes en tæt kontakt til vores lokale skovfolk. Stævnekalender for 2011 og 2012 i gang. Der afholde B-C stævnekurus samt Condeskursus for de som kunne tænke sig at deltage. Projekt ”Find vej i skoven” blev omtalt. Eventvogn købes af Nordkredsen til fri afbenyttelse af klubberne ved afvikling af stævner. 
 1. Eftersnak – klubmesterskab og klubfest. Det gik jo godt – vi fortsætter konceptet. 
 1. Løb i 2010 samt langtidsterminsliste.
  • Nytårsløb 2010 – 2/1. BL: Keld – Keld har styr på det.
  • Læsø 3-dages (15-17/7) – herunder budget for kortrevision modtaget fra Steen – i alt kr. 4122,-. Budgettet er godkendt af bestyrelsen. Keld fremviste både et budget samt en plan så vi kunne se at der er styr på det hele. Bemandingen er på plads.
  • Natteravn i Neckelmann/Skrikes (27/10). SL:? BL:?,
  • B-løb på Broddingbjerg (16/5). SL: Stig/Svend Erik, BL: Jess. Skovtilladelser ikke helt på plads. Klostermarken skal bruges som campingplads til arrangementet ”Kirkedage 2010” i samme weekend. Det forventes dog, at vi kan få lov til at benytte området fra og med Broddingbjerg og syd på.
  • Løb i 2011 – ud over Påskeløb – Natugle og Natteravn? Vi tager en natteravn til efteråret på Broddingbjerg. 
 1. Påskeløb i 2011. Ulbjerg stævneplads ikke helt på plads. Der testes en webløsning til betalinger fra udlandet ifm. Læsø 3-dages. Lena har meldt sig som stævnelæge. Michael har meldt sig som banelægger i Dollerup. 
 1. Diverse sager:
  • Forespørgsel fra LOF-Viborg om lån af klubhus ifm. afvikling af kursus ”Forstå din hund og lær den at forstå dig”. Bestyrelsen sagde nej.
  • Nye klubdragter. Svend Erik havde prøver med som vi kunne se og føle. Han arbejder videre på sagen. Planen er, at dragterne skal være klar til påsken 2011.
  • Træningsløb i 2010. Stig er i gang med planlægningen.
  • ”Poster i skoven” nu ændret til ”Find vej i skoven”. Møde den 28. januar – projekt på Hald Ege Skole. Arne og Svend Erik deltager.
  • Sportspraktikdagen 17/6 2010 – revision af sprintkort over Bjerringbro. Tage Arendt reviderer det.
  • Løb for børneambulatoriet den 22/3 2010 i Dollerup. Arne arrangerer. 
 1. Bestyrelsesrunde. Lena – Møde i Intro-udvalget. Lørdagsarrangementerne til foråret bliver markedsført i pressen – Helle, Birgitte og Lena deles om lørdagene. Michael – Påskeløbskort planlægges at være færdige til juli. Mail ang. Forespørgsel på kort til U2 træning i vores løbs område rundsendt. Bestyrelsen sagde god for det. Svend Erik – tilskud til farveprinter? Arne undersøger muligheder. Keld – pris på grill til brug både til Sct. Hans samt Læsø 3-dages – Lena vil undersøge muligheden for evt. køb af brugt grill. Lene havde ikke noget. Pia – Forsikringen skal reguleres, har ikke fået svar fra forsikringsmanden endnu. Ikke alle fra Vindum løbet har betalt. Arne – Fået et par mail, Eigil stopper som skimaterielmand. Skema til medlemsregistrering. 
 1. Næste møde – den 8/2. Svend Erik er vært.

 

Skriv en kommentar