Instruktion

 

 

Viborg Orienteringsklub

2., 3. og 4. Divisionsmatch

samt åbent B-løb

Instruktion

Printvenlig version                                                

Stævne-

klassifikation

Stævnet er et firestjernet B-stævne – 

Dato

Søndag 16. maj 2010

Løbsområde

Broddingbjerg

Mødested

 

Vibækvej vestlige ende .

Afmærkning i Bruunshåb. Stævneplads koordinater: 56°25’33.31"N –  9°27’3.92"Ø

Parkering

Parkering på mark ved siden af stævneplads.

Afstande

Parkering – Stævneplads: 200m. Stævneplads – Start: 300 m.

Kort

Broddingbjerg.

Målestok 1:10.000 / Ækvidistance 2,5m

Kortet er nyrevideret i  2010.

Korttegnere: Michael Dickenson, Finn Faxner, Svend Erik Skovsgaard og Steen Frandsen.

Rentegning: Steen Frandsen.
Postbeskrivelser er printet på løbskortet. Løse postbeskrivelser forefindes ved start – kun til løbere som har en holder til postbeskrivelserne.

Der er på det seneste skovet enkelte steder i den østlige del af kortet – det drejer sig alene om mindre områder med begrænset gennemløbelighed og da der ikke er ryddet op efter skovningen er gennemløbelighedsrasterne fortsat rimelig retvisende. Er ikke markeret på løbskortet.

Den vestlige del af kortet er et tidligere militært øvelsesterræn, hvor der er blevet gravet en del af flittige soldater. De har dog ikke fundet al jorden igen når de skulle dække huller og render til. I nogle områder er der derfor mange huller og render, som ikke medtaget på kortet.

Terræn

 

Hovedparten af baneforløbene foregår på et langt men forholdsvis smalt skræntparti med et veludbygget stinet. Ud og hjemtur er på flere af banerne i samme terrænområder. Posterne står derfor tæt og postplaceringer med kurvedetaljer er dominerende. Kontroller derfor grundigt, at du tager posterne i korrekt rækkefølge og klipper poster med de rigtige kontrolnumre.
Løbsområdet støder flere steder op til en golfbane – passage eller ophold på golfbanen er strengt forbudt og vil medføre diskvalifikation. Golfbanen er markeret som forbudt område på løbskortet.

Klasser, sværhedsgrader og længder

Ifølge DOF’s reglement § 4.1 

 

Bane

Længde (km.)

Poster

Klasser – Divisionsmatch

Bane 1,
Sort Svær

8,730

 

28

H 17-20, H 21 og H 35

Bane 2,
Sort – Svær

6,840
6,550

19
18

2A: H 15-16, H 40, H 45 og H 50
2B: D 17-20, D 21 og D 35

Bane 3,
Sort – Svær

4,920
4,860

13
12

3A: H 55- og H 60-

3B: D 15-16, D 40 og D45

Bane 4
Sort – Svær

4,100
3,800

12
11

4A: H 65-

4B: D 50-

Bane 5
Gul – Mellemsvær

4,480

11

H 13-14, H 15-16B, H 17-20B, H 21 B og H

35B

Bane 6
Gul – Mellemsvær

3,570

8

D 13-14, D 15-16B, D17-20B, D 21B og D

35B

Bane 7
Hvid – Let

3,030

10

7A: H 11-12A, H 13-14B, H 15-20C, H 21-C
7B: D 11-12A, D 13-14B, D 15-20C, D 21-C

Bane 8
Grøn – Begynder

2,270

13

H -10, D -10, H -12B, D -12B, begynder.

Vakante baner

Der kan købes vakante baner på dagen mellem kl. 9.30 – 11.00.

Vakante baner: Kr. 95,-.

Børnebaner

Der tilbydes en gratis børnebane i tidsrummet 10.00 – 12.00.
Børnebanen er ikke fremkommelig med barnevogn.

Væske

Rent vand placeret ved poster på alle baner over 5 km. Placering angivet på postdefinition. Efter passage af mål er der rent vand og tynd saft.

Kontrolsystem

EMIT elektronisk kvitterings- og tidtagningssystem. Løberne kan anvende egne EMIT-brikker og har selv ansvaret for at brikkerne virker.
Leje af brik koster 15 kr.

Erstatning for bortkommet brik: 400 kr.

Rettelser

Rettelser i henhold til reglementet (det vil sige flytning af allerede tilmeldt løber til anden bane og med stævnekontrollantens godkendelse), kan ske på stævnepladsen senest 15 minutter inden 1. start. Altså inden 09.45. Henvendelse i stævnekontoret, hvor anmodningsblanket udfyldes.

Start

Første start kl. 10.00

På alle begynderbaner er der fri start mellem kl. 10.30 – 12.00. Der startes med 2 minutters mellemrum.

Lejebrik/back-up-kort udleveres til alle løbere i første startboks..

På begynderbanen (grøn) og den lette bane (hvid) udleveres løbskortet 2 min. før start, og løberen kan få vejledning af startpersonalet indtil start.

På alle øvrige baner tages kortet fra kortkasser i startøjeblikket. Løberen er selv ansvarlig for at tage det rigtige kort.

Overtrækstøj transporteres ikke tilbage til stævnepladsen.

Mål

På stævnepladsen.

Ved passage af målstreg stemples i mål-enheden, hvorefter der fortsættes til aflæsning af EMIT-brikken og udlevering af stræktider.

Løbskortet skal ikke afleveres, men må naturligvis ikke vises til løbere, der endnu ikke er startet.

Max. Løbstid

2,5 time på alle baner.

Løbere der udgår skal melde sig i mål.

Præmier

Præmier til de første 3 ungdomsløbere på hver bane – dog ikke bane 1.

Kiosk

Velassorteret kiosk på stævnepladsen.

Bad

Ingen mulighed for bad.

Toiletter

Toiletvogne på stævnepladsen.

Stævne-organisation

§  Stævneleder: Svend Erik Skovsgaard og Stig Barrett, Viborg OK.

§  Banelægger: Jess Rasmussen, Viborg OK

§  Stævnekontrollant: Jørgen Jørgensen, Viborg Orienteringsklub

§  Banekontrollant: Arne Moe-Jensen, Viborg orienteringsklub

§  Dommer: Lars-Ole Kopp, Karup OK

 

Skriv en kommentar