Referat bestyrelsesmøde 9. januar 2012

Tilstede: Pia, Keld, Michael, Stig, Svend Erik, Arne og Lene.

1.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referat blev godkendt med følgende bemærkninger: Ad pkt. 4. Div. finale 2014 bliver den 28/9.

2.    Klubledermøde 3/2011 (Keld deltog). Referat på Nordkredsens hjemmeside. Ændringer ved JFM-Stafet? Da det er et C-løb må arrangørerne gøre som de vil, så banerne bliver muligvis kortere. KUM bliver flyttet til efteråret, så det ikke konflikter med konfirmationerne. Novo Nordisk Sportscamp for 11-15 årige har medtaget O-sporten i deres repertoirer. Hunde i skoven – hunde må ikke medtages i terrænet, kun på stævnepladser i snor. Fællesprojekt Århus 1900 og Pan har lavet bykort over Århus – alle kan hente det på deres hjemmeside.

3.    Klubledermøde 1/2012 den 19. januar i Århus. Emner der skal fremføres – også til DOF’s repræsentantskabsmøde? Hvem ønsker at deltage foruden formanden? Mødeindkaldelse vedhæftet. Lars Ole går af Birgitte Halle stiller op. Emne: Naturzoner er der nogen der har haft problemer? Ellers ingen forhold som bestyrelsen ønsker fremført.

4.    DOF’s repræsentantskabsmøde den 3. marts – er der nogen som har tid og lyst til at deltage? Keld tager måske af sted. Arne kan ikke deltage, men bestyrelsen ser gerne at VO er repræsenteret på mødet.

5.    Generalforsamling 2012. Vi afholder det den 13/3 kl. 19.00. Varsling i næste klubblad med deadline 13/1. Forslag fra medlemmer senest 21/2. Beretning senest den 24/2. Næste BM 27/2. Dagsorden i klubblad med deadline 24/2.

6.    Løb i 2012 samt langtidsterminsliste.

  • B-løb i 2012 i Dollerup den 29/4. SL: Tage, BL: Kristine, BK: Bent Hansen. SK: Keld G. Dommer: Lars-Ole er spurgt.
  • Nytårsløb 2012 den 7/1. BL: Keld.
  • Læsø 3-dages. Juli 2012 – mangler bemanding. Indbydelsen er kommet på nettet.
  • Natteravn i 2012 i Undallslund den 17/10. SL:?, BL: Jens Blæsbjerg. Arrangement søges bemandet med ”uøvede” med støtte fra øvede.
  • DM-Nat i 2013 i Guldborgland den 6/4. SL:?, BL: Jess. Skovtilladelser er på plads.
  • Divisionsfinale i 2014 i Mønsted (?) den 28/9. SL:?, BL:?
  • DM-Mellem i 2016 – overvejes (evt. i Sødal eller Fastruplund?)

7.    Diverse sager:
•    Stafetsamarbejde med Karup og Skive – ViKaSki OK er nu en realitet for 2012.
•    Pris for leje af kortfiler. Ikke en genåbning af sagen, men en kort snak om forløbet af mail-snakken omkring salg af kortfiler til Grethe. Arne tager kontakt til Viborg Kommune Skoleforvaltningen om de er interesseret i kortfiler til skolerne.
•    Skal VO være en Vision2015 klub i 2012? Notat vedhæftet. Arne melder ind at vi er med i 2012.
•    Træningsløb 2012. Liste er offentligt gjort på hjemmesiden.
•    Fitdeal.dk – skal vi anmelde træningsløb som et tilbud til offentligheden? Bestyrelsen siger ja – Arne melder ind.

8.    Bestyrelsesrunde. Stig – Ny hjemmeside forventes klar i løbet af en måned, da den gamle ikke længere bliver opdateret. Michael – Dollerup kortet en del rettelser, Stanghede bliver suppeleret med flere grønne pletter, Læsø i maj, Undallslund bliver løbende opdateret. Næste projekt evt. Mønsted til brug i 2014. Svend Erik – ikke fået kontakt til fængselsmyndighederne endnu ang. folderkasser. Stig vil lave en tæller på downloads af kort på den nye hjemmeside. 2 ”Børne find vej i..” baner. Keld – har ikke noget. Lene – har ikke noget. Pia – Meddelelse fra ejendomskontoret, de har ikke modtaget noget for vand. VO har bimåleren installeret og brugt 735 m3 på 10 år – vi skal betale for 50 m3 for 2010 samt 2011, kommunen tager restbeløb. Fra 2012 afregner vi efter vores bimåler. Pia har taget medlemsregistreringen tilbage, så al henvendelse vedrørende ind og udmeldelser foregår direkte til Kassereren. Er der kommet børneattester? Arne har ikke set dem endnu. Budget for: Ungdomstræning? Find vej i projekt? Hvor meget vil vi og hvad kommer det ca. til at koste – ellers andet der kan have indflydelse på budgettet?  Planlægning af klubmesterskabet i god tid? Evt. Vandet Plantage 2/11, Rebild 20/9 eller forespørge Silkeborg om hvilke løb de har? Regnskabet er lukket, mangler nogle efterposteringer. Arne – Et brev fra borgmesteren om udnævnelsen af Viborg som årets idrætskommune, hvor alle idrætsklubber takkes for indsatsen. Intro-udvalget har holdt møde – Arne læste op af referatet. Generel snak – Klubbens overskud – hvad kan vi bruge det til? Renovering af klubhus, radioposter og evt. andet materiel – kom med forslag.

9.    Næste møde – mandag 27/2 2012 kl. 18.15. Pia er vært.

Skriv en kommentar