Referat bestyrelsesmøde 16. april 2012

Tilstede: Pia, Keld, Michael, Svend Erik og Lene.

Afbud fra Arne og Anders

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referat blev godkendt.

Generalforsamling 2012. Opfølgning.

·       MTBO? Arne undersøger hos skovejer.
·       Tegning af kort i OCAD? Bestyrelsen mener det kan være en god ide til nytegning af kort f.eks. Boller Krat, Granada og Vedsø. Der skal grundmateriale til. Michael spørger Vibeke og Bent om de evt. vil hjælpe med træning i OCAD tegning.
·       Træning i vinterhalvår? Det er prøvet og der kommer ikke ret mange.
·       Hjertestarter? Bestyrelsen mener det er en god ide. Spørg evt. Trygfonden og Nordeafonden om tilskud.
·       Konstituering foregår næste gang når bestyrelsen er fuldtallig.

Find vej i Danmark – 28/4. Svend Erik – der holdes møde den 17/4.

Løb i 2012 samt langtidsterminsliste.
        B-løb i 2012 i Dollerup den 29/4. SL: Tage, BL: Kristine, BK: Bent Hansen. SK: Keld. Dommer: Lars-Ole. Funktionsledermøde den 17/4. Erhvervelse af hjælpere – Evt. database over hvad de enkelte har deltaget i ved åbne løb. Bruge de små løb (så som natløbene) til at uddanne folk – mentorordning vil være godt. Evt. spørgeskema til medlemmerne for hvad de har prøvet og hvad kunne de tænke dem. Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde.
        Læsø 3-dages. Juli 2012. Keld fremviste en tilmeldingskurve som er jævnt stigende. Der er styr på det.
        Natteravn i 2012 i Undallslund den 17/10. SL:?, BL: Jens Blæsbjerg. Evt. lave en reel start, som et træningsstævne.
        DM-Nat i 2013 i Guldborgland den 6/4. SL: Arne, BL: Jess. Er skoven lukket?
        Divisionsfinale i 2014 i Mønsted (?) den 28/9. SL:?, BL:?
        DM-mellem i 2016 – overvejes (evt. i Sødal?)

Diverse sager:
        Affaldsindsamling 21/4. Thora er tovholder.
        Rep.møde i DOF – Keld orienterer. Stille møde. Ingen forslag. Ny næstformand. Regnskab ok. Intet at stemme om. Se evt. DOf´s hjemmeside for referat.

Bestyrelsesrunde. Svend Erik – Stig har sendt et forslag til bestyrelsen – evt. Udvalg der skal tage sig af små arrangementer så som MTBO og Ski – Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde. Køkkenet er godt i gang, det nye køkken kommer i begyndelsen af maj. Lene har ikke noget. Pia har ikke noget. Keld – har købt et nyt startur som besluttet sidste gang. Klubben har tjent kr. 6.200,00 på at leje brikker ud til påskeløbet. Michael – kortudvalget – Steen færdig med første del af Guldborgland, så kommer Læsø. Kristine havde forespurgt på manilamærker – findes der nogen man ikke skal skrive så meget på? – Ja Pia og Keld har indkøbt nogen.

Næste møde d. 11/6 2012 kl. 18.15. Lene er vært.

Skriv en kommentar