Referat bestyrelsesmøde 11. juni 2012

Tilstede: Pia, Arne, Michael, Svend Erik, Anders og Lene.

Afbud fra Keld.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referat godkendt.

Konstituering af bestyrelsen:

·       Formand: Arne Moe Jensen

·       Næstformand: Michael Dickenson

·       Kasserer: Pia Gade

·       Sekretær: Lene Stick Nielsen

·       Medlem: Keld Gade

·       Medlem: Svend Erik Skovsgaard

·       Medlem: Anders Byrdal

Find vej i Danmark – 28/4. Fik vi noget ud af det? – og skal vi deltage næste gang DOF laver et tilsvarende arrangement. Der planlægges et nyt arrangement i august/september. 50 havde givet Arne mailadresse for opfølgning. Efteråret bliver for sent for en opfølgning inden vinter – vi laver ikke noget der. Evt. faste poster på Broddingbjerg og/eller Egekrattet i Bjerringbro – Svend Erik undersøger muligheden. Viborg Kommune har givet tilladelse til faste poster på Broddingbjerg.

Løb i 2012 samt langtidsterminsliste.
        Læsø 3-dages. Juli 2012. Pia – kortene er tegnet om og gjort færdig. Mangler enkelte manilamærker, Lodsejerne har alle sagt ja. Pia, Keld og Lene tager over i kommende weekend. 188 tilmeldte lige nu. Formøde den 19. juni.
        Natteravn i 2012 i Undallslund den 17/10. SL: Anders B., BL: Jens Blæsbjerg.
        Klubmesterskab 2012. Evt. Træningsløb Stråsø 27/10 arrangeret af Herning – Arne kontakter Herning OK.
        DM-Nat i 2013 i Guldborgland den 6/4. SL: Arne, BL: Jess, BK: Henrik Jørgensen, SK: Leif Damborg.
        Divisionsfinale i 2014 i Mønsted (?) den 28/9. SL:?, BL:?
        DM-Mellem i 2016 – overvejes (evt. i Sødal?)

Diverse sager:
        Klubblad – vi mangler en redaktør (Louise har sagt fra og meldt sig ud af klubben)Hvis ikke det lykkes at finde en ny redaktør må klubbladet lide bladdøden – et elektronisk klubblad overvejes.
        Rep.møde i Viborg Idrætsråd den 8. maj – Arne orienterer. Viborg Kommune fik en check på kr. 200.000,00 fra DIFsom Årets Idrætskommune 2011.
        Nyt udvalg – MTBO, SKU m.m. Jørn Svendsen har tilbudt at stå for MTBO.
        MOVE IT – fritidsvejledning og fritidspas.Tilbud fra Viborg Kommune om at få flere børn og unge i gang med en fritidsaktivitet – målrettet unge som ikke pt. er fritidsaktiv. Pt. ikke interessant for VO.

Bestyrelsesrunde. Michael – Har været ovre og tegne kort på Læsø, der var en del der skulle ændres. Undallslund, Michael nævner den for Steen. Kortkursus, det kniber lidt med tid lige nu, forventer det bliver efter sommerferien. Svend Erik – havde ikke noget. Anders – Er det en ide med en ”gammel” PC stående fast i klubben til brug ved arrangementer? Anders kan evt. skaffe en billigt – Bestyrelsen tænker over det. Lene – Startsteder for træningsløb er forvirrende, specielt for de nye og potentielle nye medlemmer (fra f.eks. Fitdeal). Det er for sent at varsle samme dag løbet afvikles – Arne nævner det for træningsudvalget. Pia – Når vi laver Åbne løb, vil det være godt at få et budget fra stævnelederen med oplysninger om hvad det er vi vil have af f.eks. kort, forplejning m.v., af hensyn til løbsgebyr – Arne tjekker op på standardbudgetskema for at se om det er noget vi kan bruge. Arne undersøger Fitdeal ang. betaling når der møder nogen op til træningsløb. Arne – City orientering i Randers (oplæg fra Bent Fenger) er det også noget for os? Anders – der findes allerede en elektroniks udgave via geocatch – Arne melder tilbage at VO ikke er interesseret. Den lille gymnastiksal er til rådighed for vintergymnastik fra 1/9 2012 til 1/4 2013.

Næste møde den 20/8 2012 kl. 18.15. Svend Erik er vært.

Skriv en kommentar