Referat bestyrelsesmøde 12. august 2013

Mandag den 12. august 2013 kl. 20.00 – 21.30

Tilstede: Pia, Keld, Svend Erik, Anders, Steen, Jørn og Lene.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet godkendt.

2. Evaluering af Klub O-meter. Vi er ret gode til det vigtigste. Enkelte ting kan forbedres. Der bliver afholdt en klubaften den 2. september vedrørende Klub
    O-Meteret.

    3. Planen for resten af året.
            a.MTBO d. 6/9. Jørn orienterede: Kort er klar, baner næsten klar. Trykning/afhentning er aftalt. Har fået de hjælpere der er brug for. Tilladelser er på plads.
            b.Vinter trænings program. Keld har sammen Jakob og Pia lavet et program. Hver anden mandag kl. 19.30 vil der være kursus. 1. kursus er mandag den 30.
               september.
            c. Onsdagsgymnastik. Arne har søgt på lokalet. Svend Erik snakker med Hanne om starttidspunkt.
            d. Klubmesterskab, hvor og hvornår. Rold den 19/10 alternativt Silkeborg Vesterskov evt. Hjermind(Randers). Klubfest den 2. november.
            e. Natteravn d. 6/11 Dollerup.
            f. Juleafslutning d. 14/12
    4. Plan for store arrangementer de kommende år.
            a. Læsø 3-dages 16-17-18/7 2014. Keld fremlagde et budget. Bestyrelsen godkendte det.
            b. DM klub finale 28/9 2014. Mønsted. Vindum eller Ulbjerg som reserve. Steen er i gang med at tegne.  Keld spørger et par stykker ang. stævneledelse samt  
                banelægger. Keld sørger for skovlukning.
            c. 1. division match 2015. Evt. Vindum. Efterår.
            d. DM mellem 27/8 2016. Evt. lade Karup få den, de har også meldt ind. Vi lader Karup få den.
            e. Evt. Læsø 3-dages 2016
            f. 1. division match 2017. evt. Finderup (droppes hvis VM MTB-O).
            g. Skal vi have VM MTB-O 2017? Bestyrelsen tænker over det. Spørgsmål sendes til Jørn senest 14 dage før næste B-Møde.
            h. Evt. Læsø 2018
            i. DM mellem 2019
    5. Bordet rundt. Steen – installeret program til Ipad/I-phone til fastepost banerne. Skulpturløb i Viborg sammen med museerne? Hvis de vil betale for
        korttegningen er vi interesseret. Jørn – tirsdags løbene mangler banelæggere, kan det kombineres med onsdagsløbene? Jørn fremsender et forslag. Svend Erik
        – beklædning skal der bestilles nyt? Svend Erik laver en klubmail til medlemmerne. Pia – oplæg til bakketræning for alle, se næste klubblad. Anders – har købt
        hjertestarter. Lene – har ikke noget. Keld Poster til MTB-O den 6. Helle har posterne den 3. OK Jørn har styr på det. Intro vil arrangere en fysioterapeut til en  
        fællesspisnings aften. Den 2.september Klub O-meter. Efter Div. matchen er der kaffe hos Birgitte og Svend Erik.
    6. Næste møde. Mandag d. 4. november kl. 19.30. Lene er vært.

Skriv en kommentar