Referat Generalforsamling 11. marts 2014

 

GENERALFORSAMLING 2014

 

Tirsdag den 11. marts 2014

 

 

 1. 1. Valg af dirigent. Søren Elkjær blev valgt. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

   

 2. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.Keld – beretningerne kan findes i de foregående klubblade. Vi har haft en del løb, træningsaftner, gymnastik, MTBO mv. Desværre intet guld i år, men en del andre medaljer. Et ellers tilfredsstillende år. Søren E. kommentar til DM natløb – der var en del brok? Arne det kom der ikke noget yderligere ud af. Keld – vi havde kompetente banelæggere samt kontrollanter. Steen beretning for aktiviteter i kortudvalget, de har tegnet en del kort. Et par er tegnet også til MTBO. Læsø bliver tegnet i april. Arne – rart at kunne sidde og lytte på. Den nye formand har gjort det godt, bestyrelsen har gjort det godt – er tryg ved at slippe tøjlerne. Michael vil gerne rose Jørn Svendsen for godt MTBO arrangement. Bestyrelsens beretning godkendt.

   

 3. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013.Pia fremlagde regnskabet. Budgetteret underskud kr. 36.200,00, reelt kr. 31.202,34 skyldes bl.a. Materialetilskud forhøjet med kr. 6.500,00. kr. 3.500 i aktivitetstilskud. DOf tilskud kr. 10.000,00. kr. 29.500,00 i kontingent til DOF. Lejeomk. DM kr. 19.000,00. Læsø forskud til de der rekognoscerer. Honorarer bl.a. Trænere kr. 7.700,00. Annoncer begynderkursus. Michael driftsudgifterne er høje? Hvad med natsænkning? Pia – vi får tilskud af kommunen til driftsudgifterne det kan vi ikke få ved installation af en natsænkningsinstallation. Telefonen? – vi har den som en sikkerhed. Lejemateriale DM = toiletter, kompressor mv. Arne renteudgifter? Pia det er på huset. Søren et flot regnskab. Keld – se sidste klubblad side 17 om hvad dit kontingent bliver brugt til. Hvis vi ikke har vores løb, vil vi få problemer. Regnskabet er godkendt. Tak til revisorerne.

   

 4. 4. Bestyrelsens planer for de kommende år.Vi fortsætter som sidste år med bl.a.: Find vej…, affaldsindsamling, Sct. Hans, Læsø 3 dages, DM for klub, natteravn oktober, juleafslutning december. Vindum 2015, MTBO. 2016 Læsø. 2017 DM klub. 2018 DM klassisk. 2014 mål: 30-35 medlemmer til div. 40-45 til den afsluttende div. Vi skal forblive i 2. div. DM gerne 5 medaljer, 5 medaljer ved JFM. 40 gange træningsløb, 30 gange teknisktræning. Overskud på klubbens drift. ”Græsrodsbevægelser” så som MTBO, gymnastik, Søren og Mikkel vil lave arrangement i Hald Ege for 12 årige elever, affaldsindsamlingen, Foreningernes dag, klubture, klubhus mv. er alle meget velkomne. Bare gå i gang, men nævn det lige for bestyrelsen. Michael – klubben er ikke andet end det vi selv gør den til. Måske spørge nye folk om de kunne tænke sig at prøve at være banelægger med mentor. Lennart – Silkeborg tager 30 mand med til Nordjysk 2 dages, vi kunne måske gøre noget tilsvarende, samt evt. forlænge sæsonen med træningsløb. Wilbert – aktivitet i hele året er vigtigt. Pia vi har prøvet det med lørdagsløb og der kommer ikke rigtig nogen, ved ikke om det er terrænet. Stig kan tilslutte sig Michaels forslag med nye/yngre banelæggere. Hans Chr. – måske 2 unge til at dele opgaven. Keld – bedst kun med én ansvarlig. Stig – ang. vinterløbene, Nordkredsens måske synliggørelse af træningsløbene kunne også gælde vinterløbene. Keld – man skal meget tidlig ud for at kunne arrangere fælles kørsel. Helle – vi er tit flere på samme overnatningssted. Birgitte B. – fælles tur til løb, brug hjemmesiden. Har lavet et indslag ang. påskeløbet, men der er ikke rigtigt kommet tilbagemelding. Keld – der sker ændringer i O-service med én samlet kalender for hvad der sker i fremtiden. Hans Chr. – indbydelse på O-service 10 uger før er stadig gældende, det er der nogle klubber der ikke overholder.

  Bestyrelsens planer godkendt.

   

 5. 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

   

 6. 6. Fastsættelse af kontingent. Pia rundsendte budgettet. Læsø 3 dages er beregnet efter de nye afgifter før kr. 18,00 for alle. Nu kr. 18,00 for de første 200 deltager, deltagere udover over 200 koster kr. 32,00. Forslag til bibeholdelse af kontingentet. Michael – FSN køb af løb? Pia har ikke fået tilkendegivelse om at de vil købe i år.

  Kontingent bibeholdelse vedtaget.

   

 7. 7. Valg af formand.

  Keld Gade er ikke på valg.

   

 8. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  På valg er:

 9. Pia Gade – er villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

 10. Jørn Svendsen – er villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

 11. Anders Byrdal – er villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

   

  Steen Frandsen, Svend Erik Skovsgaard og Lene Stick Nielsen er ikke på valg.

   

  Valg af suppleanter.

  På valg er:

 12. Bent Hansen – er villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

   

  Jess Rasmussen er ikke på valg

   

 13. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  På valg er:

 14. Jens Vestergaard vil gerne afløses. Birgitte Jørgensen blev foreslået og valgt for 2 år.

   

  Kjeld Thomassen er ikke på valg.

   

 15. Suppleant: Søren Elkjær er på valg – er villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

   

   

 16. 10. Eventuelt.Keld – Gaveafdelingen.

 17. Tak til Jens Vestergård for indsatsen.

 18. Fortjeneste Tak til Steen for indsatsen.

 19. Aktivitetspokalen 2013 går til nogen der arbejder med usportslige aktiviteter 1 gang om måneden, nemlig Birgitte B. og Helle.

   

 20. Birgitte – ny folkeskole lov, foreningslivet skal inddrages. Hvordan gør vi som forening i den sammenhæng? Keld – DOF har lavet materiale samt undervisnings sæt til formålet – Find vej i skolen, Hvis der nogen der brænder for det så er det helt fint, men klubben har ikke resurser. Stig – en meget god ide, evt. at koble det sammen med brug af telefonen.

 

 • Svend Erik Find vej.. her i Undallslund, brochurer til omdeling ligger i klubhuset. Wilbert – bruger Find vej.. fra skolen, skal der spørges om lov? Svend Erik – kommunen vil gerne vide det.

 

 • Arne – laver som skovkontakt en oversigt til Viborg Kommune ang. aktiviteter i skoven, så politikerne kan se at skovene bliver brugt.

 

 • Michael, hvad sker der med skiudstyret? Pia – Er der nogen foreninger der kan have glæde af det? Stig – der er nogen i klubben der har givet tilsagn om at bruge snescooteren, hvis der skulle komme sne og flere vil gerne bruge udstyret. Jens V. – har hørt at der er nogle der gerne vil købe noget af udstyret. Kristian – er aktiv skiløber, der er mange aktive skiløbere der ude. Arne – rulleskiene kunne måske sælges.

 

 • Tak til dirigenten.

 

 • Tak til 21 fremmødte.

 

Skriv en kommentar