Referat bestyrelsesmøde 2. juni 2014

 

Bestyrelsesmøde den 2. juni2014

 

 

Tilstede: Pia, Jørn, Steen, Svend Erik, Anders, Keld og Lene

 

 1. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet er godkendt.

 2. 2. Find vej. Opfølgning på det. Erfaringer? Kun en er mødt op efterfølgende. Vi overvejer om vi er med næste år.

 3. 3. Kredsledermøde 3/6. Hvem deltager? Steen, Pia og Keld deltager.

 4. 4. Jakob stopper som træner med udgangen af juni måned. Hvad skal ske?

      Vi annoncerer efter en evt. flere klubmedlemmer der kunne tænke sig at være træner. Keld laver en annonce til næste klubblad.

 5. 5. Årets arrangementer – status

  1.     Læsø 3-dages 16-17-18/7 2014. Status. Kører efter planen. Pia Keld og Lene tager derover den 12.-15. juni

  2.     DM klub finale 28/9 2014. Mønsted. Status. Jørgen har styr på det.

 6. 6. Bordet rundt. Steen har styr på Læsø kortet. Mønsted kortet er i gang med anden omgang. Jørn – Thora har taget kontakt ang. udstilling.

 7.     Der arrangeres klubtur i MTBO til Polen, alle klubbens medlemmer er velkomne. Klub samarbejde i MTBO til DM næste år – skal indmeldes til DOF.

 8.     Svend Erik – vi har gymnastiksalen til efteråret. Anders – opgradering af O-service? Keld svarede at de vil tage det op igen i DOF.

 9.     Blom stafet afholdes i Hjermind i stedet for Vindum. Lene har ikke noget. Pia – økonomien kører som det skal.

 10.     Keld – en gruppe spejderledere kunne tænke sig at flytte ind i bygningen/laden ved siden af VO-res lokaler.

 11.     De skal holde møde med kommunen først om det kan lade sig gøre.

 12. 7. Næste møde. mandag d. 29. september. Anders er vært.

 

 

Forslag til mødeplan for et år.

Medio februar:        Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.

Ultimo marts:         Opstart på et nyt år med nye ansigter. Konstituering.

Primo juni:             Klar til sommerens arrangementer. Og inden klubledermødet.

Ultimo september:  Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.

Medio december:    Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar.

 

Skriv en kommentar