Referat bestyrelsesmøde 06. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 6. juni 2016

Tilstede: Steen Frandsen, Lene Bejer, Anders Byrdal, Jørn Svendsen, Pia Gade, Keld Gade og Lene S. Nielsen

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt.

  2. Klubledermøde d. 8/6. Pia, Keld og Steen tager afsted.

  3. 2016 kalender opfølgning.

Læsø 3-dages. Banelæggeren er færdig med oplæg til skovbanerne.

MTBO arrangementer. Ingen løb i år, kun træning, laver kursus d.13.-14. august, med i sommertræning. Arbejder på at få flere medlemmer til MTBO.

Natteravn i Margrethelund. Tilladelser er i orden.

  1. Langtidsplaner.

2017: Sprintweekend 11+12. juni. Skive 11. formiddag, JFM sprint Viborg 11. eftermiddag,

Karup 12. formiddag, Horsens DM sprintstafet 12. eftermiddag. Er tildelt.

DM Klub, Skov: Finderup og Morville. Tilladelse haves. Skal tegnes.

2018: DM klassisk gerne i Ulbjerg. Tilladelse haves.

  1. Bordet rundt. Steen – Opdateret Undallslund. Et Elitecenter vil gerne have et Vindum kort, mangler tilbagemelding fra skovfolket om evt. rydning af skoven. Lene B. – Indkøb af projektor, laver en klubdag for ophængning samt evt. udskiftning af møbler, Lene og Lennart finder en dato. Utæthed i terrasse taget er lokaliseret. Tilbud om maling af hele huset ca. 18.000,00 betalt af kommunen. Jørn – Tommy har tegnet et stort MTBO kort der dækker hele vejen rundt om Viborg. VM worldcup 2018 ej fået. Anders – holdt møde om rekruttering, lagt en retning, møde igen inden sommerferien om hvad der skal til. Starter op efter sommerferien med aktiviteter. Lene – har ikke noget. Pia har ikke noget. Keld – ændret på priser på træningsløb med 30,00 for ikke medlemmer, udmærket tiltag, de andre klubber gør det samme. Klubmesterskab d. 18/9 i Hammer Bakker. Kalender 2019 1. div. match.

  2. Næste møde mandag d. 26. september. Steen er vært.

Forslag til mødeplan for året.
Primo februar: 09/2 Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.
Ultimo marts: 21/3 Opstart på et nyt år med nye ansigter. Konstituering.
Primo juni: 6/6 Klar til sommerens arrangementer. Og inden klubledermødet.
Ultimo september: 26/9 Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.
Medio december: 12/12 Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar.

Skriv en kommentar