Et lille opstød forud for generalforsamlingen

En ny orienteringssæson nærmer sig og med den også den årlige generalforsamling.

Vores klub er jo ikke verdens største, men den tjener et vigtigt formål. Den giver alle os medlemmer mulighed for at komme ud at løbe orienteringsløb, kører MTBO eller tilsvarende.

MEN, for der er jo et men. Ingen klub uden en bestyrelse, og så er vi tilbage ved generalforsamlingen.

Jeg vil derfor opfordre alle til at deltage i generalforsamlingen. Det er stedet, hvor man gør sin indflydelse gældende, og det helt uden anden forpligtelse end at møde op.

Jamen der skal vælges medlemmer til bestyrelsen” vil I måske indvende. Så kommer jeg ikke, jeg skal ikke risikere noget.

Ja, der skal vælges medlemmer til bestyrelsen. MEN ønsker du ikke at blive valgt, er det helt i orden at sige fra. Der er ingen forpligtelse til at lade sig opstille og endnu mindre til at lade sig vælge.

Hvis alle bliver væk fra generalforsamlingen mister vi muligheden for, på det mere formelle plan, at få drøftet klubbens fremtid.

Kom og vær med til at sikre klubben ”det rigtige liv”.

Jeg vil derfor indtrængende anmode jer alle om at møde op til generalforsamlingen i marts måned.

 

Stig Barrett

Skriv en kommentar