Referat bestyrelsesmøde d. 6.februar 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 6. februar 2017

Tilstede: Steen Frandsen, Lene Bejer, Anders Byrdal, Jørn Svendsen, Pia Gade, Keld Gade og Lene S. Nielsen

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt.

2.     Klubledermødet 18/01-17. Keld og Steen refererer. Se referat på Nordkredsens hjemmeside. DM Nat flyttes til efteråret i 2018 og 2019. DOF har et overskud på ca. kr. 450.000,00. Reglement fornyes nu hvert andet år. Forslag til ændring af pointsystem for div. match. Jørn fik aktivitetspokalen.

3.     DOF repræsentantskabsmøde i Middelfart 4/3. Hvem deltager? Steen deltager, skal have fuldmagt med.

4.     Langtidsplaner.

2017:  
JFM sprint Viborg 11. juni kl. 17. Viborg Vestby. Jakob G. og Tommy D. er banelæggere.
Bjerringbro Vest d. 12. kl. 10. Tage Arent er banelægger.

DM Klub d. 24/9: Finderup og Morville. Jess R. er banelægger, Arne Moe er stævneleder.

Tilladelse haves. Tegning i gang. Status v. Steen.

2018:
Læsø 3-dages, MTBO DM, DM klassisk i Ulbjerg d. 9/9.

2019:
1. divisionsmatch i foråret. Vindum.

MTBO er optaget af VM.

5.     Forberedelse til generalforsamling mandag d. 13. marts.

a.     Regnskab for 2016. Regnskabet var blevet rundsendt af kassereren. Regnskabet godkendt af revisorerne og bestyrelsen.

b.     Budget. Fastlæggelse af budgettet for 2017.
Forventede anskaffelser/udgifter/indtægter blevet drøftet, kassereren indføjer i budgettet.

c.       Valg til bestyrelsen: På valg er: Keld, Steen, Lene B., Lene S.N..
  Suppleant på valg: Jess Rasmussen.
  Revisor på valg: Thomas Andersen.

  Revisor suppleant på valg. Søren Elkjær

d.     Forplejning. Keld sørger for forplejning.

6.     Aktivitetspokal, forslag bedes overvejet.

7.     Bordet rundt. Steen – revidering af Find vej… i Bækkelund, rekognoscering går udmærket. Ang. K korttegning så vil Steen gerne have besked i god tid når kortene skal tegnes. Lene B.  – Er der planer for nye medlemmer med børn? Keld mener det er nødvendigt at få forældrene på banen hvis det skal lukkes med en børnegruppe. Anders overvejer at indkalde børnenes forældre til et møde. Jørn – på hjemmesiden vil det være godt hvis der stod, hvad mandagstræning går ud på. MTB-O et kursus i foråret, men ikke de store planer ellers. Anders – meldt til DOF at vi deltager i Find vej… den 29/4. Vil sammen med Thora lave noget i Sct. Mathias marked i stil med det sidste år blot mere synligt. Lene – har ikke noget. Pia – har ikke noget. Keld – fint at Anders vil indkalde børnenes forældre med forslag til aktiviteter.

8.     Næste møde. Forslag er mandag d. 27. marts. Jørn er vært.

Forslag til mødeplan for året.
Primo februar:       06/2      Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.
Ultimo marts:         27/3     Opstart på et nyt år med nye ansigter. Konstituering.
Ultimo maj juni:     29/5     Klar til sommerens arrangementer. Og inden klubledermødet.
Ultimo september: 25/9    Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.
Medio december:  18/12   Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar.

Skriv en kommentar