Referat Generalforsamling 13. marts 2017

GENERALFORSAMLING

Mandag den 13. marts 2017

 

1.     Valg af dirigent. Søren Elkjær blev valgt. Søren konstaterede at der var korrekt indkaldt. Generalforsamling godkendt.

 

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Keld – Beretning kan læses i sidst udkomne klubblad. Der har været mange aktiviteter i løbet af året. Medlemstallet stort set det samme. Godt med medaljer, vil gerne at de blev fordelt på flere personer. Læsø stævnet var super godt – tak til hjælpere og deltagere. Rekrutteringsholdet har været i gang, men endnu ikke givet medlemmer. Ang. MTB-O, de prøver at være vedholdne. Bestyrelsens beretning godkendt.

 

3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016. Pia – Regnskabet er i forvejen rundsendt til samtlige medlemmer. Løbsgebyr omfatter træningsløb, Læsø 3-dages, Nytårsløb og Natteravn. MTBO-O bidrog med kr. 1.000,00 mere, nåede desværre ikke med i regnskabet. Småanskaffelser er terrasse kr. 15.000,00 og projektor kr. 11.000,00. samt havemøbler. Dif. /mellemregnings konto er nøglegebyr som stod forkert i regnskabet, nu rettet i samarbejde med revisor. Kørsel = Læsø og bus til divisionsturneringer. Beholdningen? Kom med forslag/ideer til forbedringer. Regnskabet godkendt.

 

4.    Bestyrelsens planer for de kommende år. Keld – 2017 Jysk/Fynssprint den 10./11. juni. DM klub i efteråret. 2018 – Læsø 3-dages, DM klassisk, MTB-O DM. 2019 DM match. MTB-O VM. Rekruttering fortsætter i 2017.  Søren – er det svært at skaffe folk? Keld – nej dem han spørger siger gerne ja. Tage – førhen var det nemt at få adgang i skovene, hvordan nu f.eks. Viskum? Keld – Arne prøver ofte, men private siger nej. Bestyrelsens planer godkendt.

 

5. Behandling af indkomne forslag. Forslag fra Stig Barret:

1: Undersøge mulighed for køb af rengøring? Efter en god debat blev der afstemt med følgende resultat: For: 15, Imod: 9, Blanke: 4.

2: Hæve og differentiere kontingent samt tilføjelse af passive medlemmer? Efter en god debat blev afstemningen udsat til efter kassererens fremlæggelse af budgettet.

3: Klubben betaler 100% af 3 divisionsturneringer? Efter en god debat blev der afstemt med følgende resultat: For: 10, Imod: 11, Blanke: 7.

 

6.    Fastsættelse af kontingent. Pia rundsendte budgettet. Set tilbage på sidste års aktiviteter, kan vi budgettere med et resultat på kr. 13.000,00 før afskrivninger og dermed resultat lig kr. 0,00 efter afskrivninger. Bestyrelsen forslår uændret kontingent. Ad. Punkt 5.2, Stig trækker sit forslag tilbage. Budget godkendt. Uændret kontingent vedtaget.

 

7. Valg af formand.

Keld Gade er på valg. Keld genopstiller ikke. Jess Rasmussen forslået som kandidat. Jess Rasmussen blev valgt som formand.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:

·       Steen Frandsen. Steen genopstiller ikke. Tommy Damsgaard forslået som kandidat. Tommy blev valgt for 2 år.

·       Lene Bejer Damgaard – villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

·       Lene Stick Nielsen – villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

                  Pia Gade, Jørn Svensen og Anders Byrdal er ikke på valg.

 

Valg af suppleanter.

På valg er:

·       Jess Rasmussen. Ny suppleant skal vælges. Karsten Christiansen forslået som kandidat. Karsten blev valgt for 2 år.

Bent Hansen er ikke på valg.

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er:

·       Thomas Andersen – villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

Birgitte Jørgensen er ikke på valg.

·       Suppleant: Søren Elkjær er på valg – villig til genvalg. Genvalgt for 1 år.

 

10. Eventuelt. Tage – flere til o-løb? Skoleorientering, find vej..? Keld -bestyrelsen har lagt det op til rekruttering og vi prioriterer de voksne 25-50-årige. Vi har skoleorientering én gang om året. Tommy – har en aftale med Houlkær skole om ”find vej i skolen”, vil gerne have hjælpere til dette.

Keld -Aktivitetspokalen går som bekendt til én som har gjort noget specielt for klubben og én som i år har sat gang i noget i klubben er Lennart.

Pia -Formanden Keld Gade samt Næstformanden Steen Frandsen som begge fratræder får en gave for de år de har været i bestyrelsen.

Tage – stor tak til Keld og Pia for alt det arbejde de har lagt i klubben i de forgange år. Vi skal også sende Steen en varm tanke for det arbejde han har lagt og lægger i klubben

Hans Chr. – Div. turneringerne hvordan får vi alle især ungdomsløberne med? Nogen skal prikke til dem.

Helle – Fællesspisningen fortsætter, med en ekstra som hjælper nemlig Thors mor.

 

Tak til alle de 28 fremmødte.

Skriv en kommentar