Varsel om generalforsamling

VARSEL OM GENERALFORSAMLING

Mandag den 12. marts 2018 kl. 1900 i Klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage (19. februar 2018) før generalforsamlingens afholdelse.

Detaljeret indkaldelse kommer i næste klubblad.

                                                                               Bestyrelsen

Skriv en kommentar