Referat bestyrelsesmøde d. 17. december 2018

Til stede: Pia Gade, Tommy Kirk Damsgaard, Karsten Christiansen, Jess Rasmussen, Torben Pedersen og Lene S. Nielsen.
Afbud fra Lene Bejer.

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt med følgende bemærkninger: Ad Pkt. 2 d. droppes indtil videre, vi fortsætter med at der skal betales til onsdagsløbene som hidtil. Ad Pkt. 6 Pias forslag til rettigheder på O-service blev godkendt af bestyrelsen og er iværksat.
  2. Kort orientering vedr. gennemførte aktiviteter og Nordkredsens klubledermøde 31. oktober. Jess orienterede bl.a. fortsat 3 matcher til divisionsturneringen (se referatet på DOF´s hjemmeside under Nordkredsens Dokumenter). Årets Sportsgalla løber af stablen den 29. januar i Vibocold Arena med deltagelse af syv VO DM-mestre.
  3. Generalforsamling 2019. Gennemføres mandag den 11. marts. Jess, Tommy, Lene Bejer og Lene Stick er på valg – Jess genopstiller, øvrige skal senest på næste bestyrelsesmøde tage stilling til genvalg. Jess tager kontakt til øvrige, der er på valg. Tildeling af aktivitetspokal besluttes på næste bestyrelsesmøde.
  4. Aktiviteter i 2019, herunder 1. divisionsmatch 5. maj i Ulbjerg, Natteravn i oktober og evt. en sprintweekend i efteråret. Jess arbejder videre med sprintweekend sidst i september sammen med Skive og Randers.
  5. Status vedr. rekruttering, KomOgPrøv, skoleorientering med mere. Karsten har haft travlt arbejdsmæssigt, hvorfor området er lagt på is indtil foråret. Find vej i.. kommer i en anden form, da Nordea fonden er udløbet. Skolernes idrætsdag og Skoleorientering fortsætter vi med, dog ikke skole OL.
  6. Forslag vedr. aktiviteter i Bjerringbro fra Tage Arent om evt. skoleorientering eller et onsdagstræningsløb? Enige om at forsøge at skabe aktiviteter i Bjerringbro-området. Jess tager det med Stig.
  7. Drøftelse af koordination af aktiviteter, herunder procedurer i forbindelse med nye initiativer. Jess ser at koordinationen skal tage udgangspunkt i orienteringstræningen, således at andre aktiviteter tilpasses hertil og ikke kompromitterer orienteringstræningen. Jess vil indkalde til et møde herom i januar.
  8. Forslag fra Pia til vedtægtsændring – sløjfe ski i §2 og 3. Jess har skrevet til de, der var med i skiforbundet, ingen af dem havde nogen indvendinger. Forslaget bringes for Generalforsamlingen.
  9. Bordet rundt. Torben – ang. klubtøj – vil koordinere med Pia og finde to dage, hvor medlemmerne kan komme og prøve klubtøjet. Klubmesterskab – kan vi skabe noget mere socialt samvær/hygge på dagen? Bestyrelsen blev enige om at spørge medlemmerne, så det bliver et punkt på dagsordenen til Generalforsamlingen. Pia – Mere fair konkurrence med en klasse H80 til klubmesterskabet fremover – blev besluttet. Rengøringen gør det godt, skal hun tage juli måned også? OK fra bestyrelsen, hvis hun kan gøre det indenfor budgettet på kr. 11.000,00. Vi får lokaletilskud næste år.
  10. Næste møde. Mandag 4. februar 2018 i klubhuset.

Skriv en kommentar