Referat af bestyrelsesmøde nr. 4/2019

 1. september 2019, VO-res klubhus

Til stede:

Torben Pedersen, Jess Rasmussen, Karsten Christiansen, Tommy Kirk Damsgaard og Pia Gade

Fraværende:

 

Næste møde:

9/12/2019, Klokken 19:15, VO-res hus

Bilag:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt
 2. Status vedr. 75 års jubilæum (Torben)
  Indbydelser er sendt ud og lagt på hjemmeside og Facebook.
  Forventet deltagelse til receptionen er ca. 50. Husk tilmelding til aftensspisning.
  Jubilæumsskriftet er sent i trykken.
  Invitationer sendt til kommunale instanser, DOF nordkredsens formand samt naboklubber.
 1. Poster i skoven
  En løs debat om mandags træning. Indholdet er alt fra starttidspunkt, antal poster og belastning. Debat bunder i frygten for at mangle arrangører i fremtiden.
  Forslag om at genoptage ansøgning om faste poster i Undallslund som kan understøtte træningen fra VOres hus.
 1. Kommende og fremtidige aktiviteter (Jess)
  1. Natteravn er godt i gang med Jimmi som arrangør og Keld som backup.
  2. Juleafslutning; Lene bliver spurgt om hun vil løfte opgaven igen.
  3. Nytårsløb; Morten (Helles) er som vinder af 2018-løbet arrangør i 2019.
  4. Læsø; Fortsætter som altid
  5. Sprint weekend; i samarbejde med Skive.
   9. maj i Skive; to løb i Skive midtby
   10. maj Viborg; to løb. Jess er stævneleder
   Note: 9.maj er stor konfirmationsdag. Vi kommer til at mangle Pia og Keld til tidstagning; der skal uddannes flere tidstagere (Karsten)
  6. Eventuelt afvikle en divisionsmatch i september 2020 hvis der mangler en arrangør.
 2. Bordet rundt
  Boblere:
  Opgaver til stævner såsom tidstager etc. SKAL opprioriteres og nye folk uddannes. Vi ser et potentielt problem inden for en kort årrække.
  Jess: Ifm klubmesterskab har vi oprettet en ny klasse, H80. Jess iværksætter pokal til klassen.
  Hans Christian (løbstilmelder) stopper ved årets udgang. Erstatning fundet ved opdeling af opgaven således; Pia (økonomi), Keld (tilmelder) og Jess (fordeler).

  Torben: IAB

  Karsten: Klubtøj-prøver er på vej fra NoName.

  Tommy: Følger op på officiel skiltning ved indkørsel fra Skivevej. Eventuel økonomi er hermed forhåndsgodkendt.

  Pia: Økonomiprogrammet driller men Pia fortsætter brugen. Ang nye løbere skal der tages endnu mere hånd om dem end vi gør nu. Pia overvejer muligheder som alle erfarne løbere kan byde ind på.

 1. Næste møde. Forslag er mandag d. 09. december

Forslag til mødeplan for 2019:

Primo februar: 04/2 Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.
Ultimo marts: 25/3 Opstart på et nyt år med evt. nye ansigter. Konstituering.

Ultimo maj: 27/5 Klar til sommerens arrangementer og langtidsplan inden klubledermødet.

Ultimo september: 23/9 Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.

Medio december:  09/12 Årlig status. Lidt julehygge.

Der er klubledermøde i januar
 

 1. Forplejning til bestyrelsesmøder

Jess

Tommy

Pia

Karsten

Torben

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 1

 

Skriv en kommentar