Resultat af julekalender udfordringen – Lennart vandt lodtrækningen.

Tillykke til Lennart med held i lodtrækningen. Præmien overrækkes i forbindelse med klubbens Nytårsløb den 5. januar 2020.

Nu har “dommeren” gennemgået de 8 besvarelser, der er indkommet efter kalenderkonkurrencen er slut. Der er ingen der har alle besvarelser rigtige og det har været en udfordrende konkurrence. Kontrolbeskrivelse er ikke en entydig opgave. Opgave rettelsen har derfor indeholdt et element af subjektiv vurdering og kan derfor sagtens være genstand for diskussion. Jeg vil forsøge at finde en aften (efter mandagstræningen), hvor vi kan gennemgå besvarelserne og generelt drøfte postbeskrivelser og og tilsvarende kortbeskrivelser (ISOM 2017). Hold øje med hjemmesiden.

Opgavebesvarelse. Der er givet 2 point for rigtig besvarelse, 1 point for delvis rigtig og 0 point for forkert. Alle rigtige og delvist rigtige har givet et lod i udtrækningen af årets vinder. Oversigt over “den rigtige besvarelse”. Hvor der er et “lille pictogram” i kolonne C, kan postbeskrivelsen indeholde pictogrammet men behøver det ikke.

Der var 162 rigtige/delvis rigtige besvarelser. Der blev udtrukket èt tilfældigt nummer mellem 1 og 162 (se herunder). Ved at tælle (rigtige/delvist rigtige) nedad i første kolonne i ovennævnte besvarelsesoversigt og fortsætte opad i 2. kolonne (Jess) o.s.v blev det Lennarts kolonne der indeholdte nummer 111.

Skriv en kommentar