Møde om børn og unge samt Påskeløb i 2023.

Mandag 23. august kl. 19.00 til ca. 22.00 i klubhuset.

Klubben sørger for aftensmaden samt kaffe/te og kage.

Der er gennem årene ad flere omgange forsøgt at skabe grundlag for faste børne- og ungeaktiviteter i klubben, men de har alle haft en forholdsvis kort levetid. Det skal imidlertid ikke forhindre, at vi forsøger igen. Vi har derfor indbudt Emma Klingenberg, som er træning af børn og unge konsulent i Dansk Orienterings-Forbund til mødet, så hun kan inspirere og hjælpe os i gang, blandt andet med erfaringer fra klubber, som har haft holdbar succes på området. Mødet skulle gerne ende med, at vi har en plan for at få sat gang i rekruttering og træning af børn og unge, samt har fundet de nødvendige ressourcepersoner med et mål om, at vi inden for 1 år har mindst 10-15 aktive ungdomsløbere.

Du kan bidrage til mødet med forslag, erfaringer og ikke mindst tilbyde at deltage i det udfordrende arbejde, der skal til for at få skabt liv i klubbens børne- og ungdomsafdeling.

Aftenen slutter med at formanden præsenterer de nuværende planer for klubbens afvikling af Påskeløbet i 2023. Efterfølgende drøfter og tilpasser vi planen, og får forhåbentligt sat navne på stævneledelse, korttegnere, banelæggere og funktionsledere, samt aftalt en tids- og mødeplan for det videre arbejde frem til Påsken 2023.

Af hensyn til forplejningen er der behov for tilmelding senest 20. august.

Tilmelding og hvis du vil vide mere sker pr. mail til Jess@youseeme.dk

Skriv en kommentar