Indkaldelse til Generalforsamling 14. marts 2022

Kære medlem af Viborg Orienteringsklub

Det er blevet tid til årets generalforsamling i Viborg Orienteringsklub. Generalforsamlingen gennemføres

MANDAG DEN 14. MARTS 2022 KL. 19.00

I VO-RES KLUBHUS PÅ SKIVEVEJ 93

Dagsordenen er i henhold til vores vedtægter. Vedtægterne kan du finde på VO-res hjemmeside og via dette link:

https://stigbarrett.dk/vedtaegter/

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender, og generalforsamlingen skulle gerne opleves som foreningsdemokratiets festdag. Det kan du bidrage til ved at fremsende forslag til dagsordenen i form af emner, som du synes vi skal drøfte, eller forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest 21. februar 2022.

Endelig dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

Jeg håber, at du har tid og lyst til at deltage.

På bestyrelsen vegne og med venlig hilsen

 

Jess Rasmussen

 

Formand

Hedeskrænten 56

8800 Viborg

Telefon 5250 6490

E-mail: Jess@youseeme.dk

Skriv en kommentar