Referat bestyrelsesmøde 10. november 2008

Bestyrelsesmøde

Mandag den 10. november 2008 kl. 18.45 – 21.00

Tilstede: Arne, Pia, Keld, Thora, Michael og Lene.

Framelding fra Lena.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet er godkendt. 

Eftersnak – klubmesterskab og klubfest. Godt at banerne ikke var for lange H50-59 måske lidt for lang. Klubfesten godkendt. Natteravnen gik godt – det var fint med stævneplads på Naturskolen. 

VO-regler. Arne havde rundsendt et udkast til en samlet oversigt over klubbens regler og bestyrelsens beslutninger med relevans for klubbens medlemmer. Bestyrelsen gennemgik udkastet på mødet. Der var nogle få rettelser – Michael tager sig af ”refundering af kørsel”, Arne tager sig af det øvrige. Arne rundsender reglerne på ny for godkendelse af bestyrelsen. 

Løb i 2009: 

 • Nytårsløb – 3. januar. Jess er banelægger.
 •  
 • Natugle – 18. marts i Margrethelund. Pia er stævneleder – hvis det bliver i Margrethelund
 •  
 • Wild West – 10. maj (Skovkarle)
 •  
 • Dansk park Tour – Digterparken. Keld er stævneleder.
 •  
 • SkO-stafet eller Rulle-O-stafet 5. juni.
 •  
 • B-løb i Vindum – 4. oktober. Mangler bemanding.
 •  
 • Natteravn – 21. oktober i Finderup. Mangler bemanding.

Påskeløb i 2011. Kortene er i gang med at blive tegnet. Arne sender materiale fra seneste Påskeløb (2001) til de kommende stævneledere – Pia og Keld. 

Diverse sager: 

 • Hjemmeside. Torben vil gerne overlade det til anden. Stig vil gerne overtage.
 •  
 • Forslag til ”finpudsning” af træningsløb (forslag fra Stig) – Bestyrelsen synes det er en god ide (- vi vil gerne se eksempler?) Stig afklarer med Skive og Karup om de vil deltage i ordningen med klippekort og Sommerløbecup.
 •  
 • Flyvestation Karup har betalt. Ny aftale for 2009 er aftalt.
 •  
 • Faste poster – status. Står ”stand by” indtil videre.
 •  
 • Nyt reglement. Bl.a. forslag om at afkorte banelængder i divisionsmatcher og forslag om flere DM-klasser.
 •  
 • Klubledermøde i Ålum den 20. november. Arne og Pia tager af sted.
 •  
 • Gløggarrangement den 13. december.

Bestyrelsesrunde. Pia – Keld Tidemand vil gerne sponsere et sejl til klubben, Arne undersøger hvor vi kan få et. Lene ingenting. Keld – har indkøbt en billig bærbar PC til registrering af løberne i målslusen – pris kr. 1.400,00. Næste år bør vi indkøbe en ny MTR3 aflæser samt nye klubtelte (2 stk.) – Arne undersøger om vi kan få tilskud til materiel. Thora vil gerne have en der kan afløse hende som bestyrelsesmedlem ved næste generalforsamling. Michael – korttegnings-projekter, Broddingbjerg i gang, kortet kan bruges til B-løb i 2010. Møde om Påskeløbskortene Dollerup og Hald Ege, tegning af disse er afsat til ivrige tegnere. Har en del gamle kort på lager, bestyrelsen besluttede at afskrive dem. Ved fremtidige kortindkøb skal vi være påpasselige med ikke at bestille for mange eksemplarer. Asger Jensen har rekognosceret den østlige del af Læsø. Steen Frandsen indtræder i kredsbestyrelsen som kortudvalgsformand. Arne – har fået et takkekort fra Herning (50 år jubilæet). Har deltaget i møde omkring planer om et ”Løbernes Hus” i Viborg – ikke umiddelbart relevant for VO. 

Eventuelt. Keld har sendt materialer til pressen både om Natteravnen samt Divisionsturneringen. 

Næste møde den 12. januar 2009 kl. 18.45. Thora er vært.
 

Skriv en kommentar