Referat bestyrelsesmøde 12. januar 2009

Bestyrelsesmøde

Mandag den 12. januar 2009 kl. 18.45 – 21.00

Tilstede: Arne, Pia, Keld, Thora, Michael, Lena og Lene.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet er godkendt med følgende bemærkninger: Pia havde lige et par spørgsmål vedr. det som Arne ville sende (filer fra Påskeløb 2001). 
 
Klubledermøde den 20/11 2008 i Ålum. Pia og Arne deltog. Arne har rundsendt referatet fra mødet. Klubberne blev opfordret til at indrapportere aktiviteter, som DOF kan få tilskud til fra DIF. Der blev bl.a. diskuteret startafgifternes størrelse til B-løb. Et ellers fredeligt arrangement. 
 
Generalforsamling 2009. 
Forslag – tirsdag den 10. marts. Den 10. marts blev vedtaget for afholdelse af generalforsamlingen. 
På valg er Thora, Lene, Michael og Arne. Thora vil ikke genvælges. Lene, Michael og Arne er villige til genvalg. 
Derudover skal der findes en ny suppleant – Jesper Staal er udmeldt. 
Arne forsøger at finde emner til erstatning for Thora og Jesper.

VO-regler. Revideret udkast eftersendt af Michael. Vi gennemkigger hele regelsættet og Arne modtager evt. kommentarer for endelig accept (revideret udkast vedhæftet sammen med referat). 
 
Løb i 2009: 

 • Natugle – 18. marts i Margrethelund (SL: Pia, BL: Pia og Lene) Der er styr på det hele.
 •  
 • Wild West – 10. maj i Hald Ege, Dollerup, Guldborgland og Finderup (Skovkarle)
 •  
 • Dansk park Tour – 24. maj i Digterparken (SL: Keld, BL: Keld)
 •  
 • SkO-stafet eller Rulle-O-stafet – 5. juni. Lena tager kontakt med Skiudvalget.
 •  
 • B-løb – 4. oktober i Vindum (SL: ?, BL: ?) Arne prøver at finde bemanding.
 •  
 • Natteravn – 21. oktober i Finderup. (SL: ?; BL: ?) Arne prøver at finde bemanding.

Løb i 2010 samt langtidsterminsliste. 
Læsø 3-dages forventes på programmet i 2010. Derudover Natteravn i oktober (Vindum). B-løb i foråret (Broddingbjerg). Natugleløb i marts søges ”solgt” til Skive eller Karup.

Langtidsterminslisten – vi søger om DM-Nat i 2013 og om Divisionfinale i 2014.

Påskeløb i 2011. Arne ”laver” USB-nøgle med løbet fra 2001 til info for stævnelederne. 
 
Diverse sager: 

 • Hjemmeside. Stig har overtaget hjemmesiden.
 •  
 • Træningsløb i 2009. Arne har modtaget træningsløbsliste fra Stig. Arne søger om skovtilladelser.
 •  
 • Budget fra SKU vedr. 2009. Godkendt af Bestyrelsen.
 •  
 • Viborg Idrætsråd – diverse skemaer. Arne har indstillet Keld, Grethe og Jens Søndergård og Jahn Pedersen som mestre. 
 •  
 • Thora vil godt blive ved med at tage sig af lokalefordelingsmødet (gymnastiksalen).

Bestyrelsesrunde. Lena – Introduktionsudvalg sammen med Helle Nikkel og Birgitte Bach. Lena og Helle har afholdt deres første møde. Lene formidler nye medlemmer til Lena. Keld – Nordkredsen: Keld holder et kursus for arrangører af B- og C-løb torsdag den 5. februar. Den 19. februar banelægningskursus for begynder og 26. februar banelægning for viderekomne. Thora ingenting. Michael – solgt 300 kort til Skive kaserne. Rundsendte et skema med tidsplan for igangværende korttegningsprojekter (vedhæftet referat). Vi har mange projekter kørende. Lene ingenting. Pia – rundsendte foreløbigt regnskabet for 2008 – ser tilfredsstillende ud. Kursgevinst på obligationer, vi har 2 højrentekonti. Klubkontingentet til DOF er steget. Løbsafgifterne er steget. Vi er 129 klubmedlemmer pr. 1/1 2009. Den 9. februar – banelægningskursus internt i klubben. VO-banner sponseret af Keld Tidemann, hvordan skal det se ud – vi udskriver en konkurrence. Arne – Julekort fra Pan. DOF dialogmøder. 

Eventuelt. Michael – har gennem oprydning fundet ud af at han har gemt samtlige klubblade gennem 30 år. Michael spørger Jens B. om de har interesse. 
OBS! Beretninger for 2008 inden den 20/2 til Jens B.

Næste møde – 23/2 2009. Keld er vært.
 

Skriv en kommentar