3 tema-mandage inden sommerferien

Efter den obligatoriske løbetræning kl. 18.30 og det efterfølgende bad vil introduktionsudvalget være værter ved en fællesspisning til 20 kr/næse.

Derefter følger oplæg og samtale om et orienteringsrelevant emne.

Vi vasker op og går hjem senest kl. 21.30.

12/4 bliver temaet GPS. Hvordan med computeren, hvordan får jeg det til at virke, hvilke programmer er gode til hvad, hvordan udveksler vi med hinanden og bliver klogere mm

.

3/5 bliver temaet opsamling på vores træningsløb. Vi har været i Ulbjerg og Morville. Nogle af os har lagt baner ind i RunOWay, så der er god grund til en snak om vejvalg mm.

 

31/5 bliver temaet løb på Broddingbjerg. Vi har været værter for en forhåbentlig god dag med masser     af løbere på Broddingbjerg. Hvordan løb eliteløberne banerne, hvilke vejvalg tog vores klubmedlemmer på banerne. Altså endnu en aften med snak om løb, vejvalg mm med særligt fokus på de højdekurver området byder på.

Vi håber at se rigtig mange, nye som gamle løbere til disse tre mandagsarrangementer. Måske får andre af klubbens medlemmer lyst til at byde ind med o-aktiviter nogle af de andre mandage. Det kunne være små teknikkurser, poster i skoven o.l.

 O-hilsen

Introduktionsudvalget.

Skriv en kommentar