Referat bestyrelsesmøde 10. Maj 2010

Bestyrelsesmøde
Mandag den 10. maj 2010 kl. 18.15 – 21.00
 
 
 
Til stede: Arne, Michael, Pia, Keld, Svend Erik, Stig og Lene.
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet blev godkendt. 
 1. Ungdomsarbejde. Søren, Mikkel og Michael har fået lavet brochure der orienterer om klubbens ungdomstilbud. Ungdomstræningen starter den 7. juni fra klubhuset. Jakob og Morten ansættes som trænere, og honoreres efter Skat’s regler om skattefri ydelser til ulønnede i foreninger. Arne laver udkast til ansættelseskontrakt. 
 1. Løb i 2010 samt langtidsterminsliste.
  • B-løb på Broddingbjerg (16/5). SL: Stig/Svend Erik, BL: Jess. Der er styr på det.
  • Læsø 3-dages (15-17/7). Kortet er ved at være klar. Steen og Stig hænger manilamærker ud i uge 23 – ugen efter bliver de kontrolleret af Pia, Keld og Lene.
  • Natteravn i Neckelmann/Skrikes (27/10). SL:? BL: Pia. Arne kontakter Vestervang Skole med henblik på lån af SFO-hyttet i skoven.
  • Løb i 2011 – ud over Påskeløb – Natteravn på Broddingbjerg
  • DM-Nat i 2013 – Guldborgland eller Vindum. 
 1. Påskeløb i 2011. I klubbladet er der kommet en opfordring til folk om at melde sig som funktionsledere. Brochure er uddelt ved Påskeløbet 2010. Arne sørger for banekontrollanter. 
 1. Diverse sager:
  • Skovens Dag (SNS) – 9. maj ved Naturskolen. Strålende vejr. Fik uddelt mange brochurer. En rigtig god dag.
  • Sportspraktikdag i Bjerringbro 17/6. Jan Nielsen fra Karup OK har lovet at lave baner. Michael følger op på kortfremstillingen.
  • Nye klubdragter (Svend Erik /Stig). 35 trøjer er bestilt, Stig sender bestilling den 11. maj 2010.
  • ”Poster i skoven” nu ændret til ”Find vej i ..”. Projekt i Hald Ege. Svend Erik har et blanketoplæg som han vil gennemgå med Arne.
  • Træningsløb – banelængder/svær. Ny 4 km svær bane – er sat i værk. 
 1. Bestyrelsesrunde. Keld havde ikke noget. Stig havde ikke noget. Michael Korttegning – Neckelmann/Skrives mangler. Pia er i gang med Undallslund. Påskeløbskortene, Svend Erik mangler grundmateriale. Keld i gang på Stanghede. Michael tager Dollerup. Svend Erik – har fundet priser på HP printere på henholdsvis kr. 2.000,00, kr. 4.000,00, kr. 8.000,00 forbrug ca. 600,00 pr. patron. Arne undersøger muligheder for tilskud – bl.a. hos Nordea Fonden. Lene havde ikke noget. Pia – kontingent ændret på hjemmesiden? Stig bekræftede. Arne Viborg Idrætsråd repræsentantskabsmøde. Der bliver ingen besparelse inden for idrætsområdet – lokaletilskuddet forbliver det samme. Brochure for ”Stævnesnacks” udleveret til Lene. 
 1. Næste møde – 16/8 2010, kl. 18.15. Stig er vært.

Skriv en kommentar