Referat bestyrelsesmøde 5. september 2011

Bestyrelsesmøde

Mandag den 5. september 2011 kl. 18.15 – 21.00

Tilstede: Pia, Keld, Michael, Stig,Svend Erik, Arne og Lene.

  1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet er godkendt.
     
  2. Påskeløb 2011
    • Regnskab. Ikke endeligt endnu, mangler bl.a. tilskud fra DOF.
    • Andet? Michael havde talt med Sten Bonne (Naturstyrelsen) som intet havde at bemærke til vores færdsel i skoveneBestyrelsen tager det som værende godt.
       
  3. Løb i 2011 samt langtidsterminsliste.
    • Natteravn i 2011 Broddingbjerg 12/10. SL: Arne, BL: Anders Byrdal, Jess er Banekontrollant. Indbydelse er vej.
    • B-løb i 2012 i Dollerup den 29/4. SL: Svend Erik og Stig, BL:?. Arne tager sig af skovtilladelselidt problemer med vildtzoner.
    • Læsø 3-dages. Juli 2012. SL og BL: Keld, Banekontrollant er plads. Mangler bekræftelse skovtilladelserKeld tager sig af det.
    • Natteravn i 2012 i Undallslund den 17/10. SL:?, BL:?. Skovtilladelse er plads.
    • DM-Nat i 2013 i Guldborgland den 6/4. SL:?, BL:?. De fleste skovtilladelser plads
    • Divisionsfinale i 2014 i Mønsted (?) den 5/10. SL:?, BL:? Mangler skovtilladelse – Arne følger op det.
    • DM-Mellem i 2016 – overvejes (evt. i Sødal?) Mangler skovtilladelse – Arne følger op det.
    • Klubmesterskab – Arne sender forslag rundt til bestyrelsen snarest.
       
  4. Diverse sager:
    • ”Find vej i..”. Projekt i Hald Ege. Status v. Svend Erik. Det blev indviet og taget i brug. Mangler kasser til folder ved startstederne. Det blev besluttet, at der ikke offentliggøres GPS-koordinater hjemmesiden.
    • Klubledermøde i NK 9. juni. Keld og Arne orienterer. Referat Nordkredsens hjemmeside. Der kom ikke mange til mødet. De talte bl.a. om salg af kortfiler til eksternepris? Nordkredsens venner vil gerne have hjælpere fra Nordkreds-klubberne til KUM i 2012. Elitecenter i Århus kommer til træningsløb onsdag den 7. september.Forslag til nye regler for afvikling af divisionsturneringen blev drøftetikke ubetinget opbakning. DOF har valgt at udsætte revision.
    • Stafetsamarbejde med Karup OK? Bestyrelsen er for. Arne undersøger reglement for navn.
    • Skiudvalget vej i mølposen igen. Ingen vil pt. Påtage sig opgaven som formand.
       
  5. Bestyrelsesrunde. Michael – kort opdateres til alle åbne løb, Steen vil gerne opdatere dem. Evt. revidere Boller Krat. Svend Erik – Introudvalget har spurgt på nyt køkken, bestyrelsen vil gerne have et forslag fra dem, Svend Erik informerer dem. Stig – mandags seancer udsat til om lørdagen med start efter efterårsferien. Keld – alle er misundelige på vores fine klubdragter. Har købt licens til E-time. Lene – klubfest afholdes først mulige lørdag efter klubmesterskab. Pia – Vil gerne have klar udmelding om hvilke af de gamle ting vi har fundet under oprydningen, der må gives væk eller smides ud? – Ok – de bliver lagt op til afhentning af interesserede klubmedlemmer på en fastsat dato, hvorefter resten smides ud. Arne – Introudvalget vil gerne have bevilget kr. 5.500,00 til fælles bustransport til næste Div. Match? Bestyrelsen bevilger det. Ved DM Stafet kan hentes foldere og flyer til uddeling i klubben. Gymnastik starter onsdag den 26/10. Der er kommet et supplement til ”Find vej i..”, den hedder ”Find vej i Skolen”.
     
  6. Næste møde – den 31/10 2011 kl. 18.15. Stig er vært.

Skriv en kommentar