Referat bestyrelsesmøde 20. august 2012

 Tilstede: Pia, Arne, Michael, Svend Erik, Anders og Keld.

Afbud: Lene.

Vært: Svend Erik

    Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
    Læsø 3-dages. Enighed om, at arrangementet var en stor succes – også økonomisk (budget blev overholdt – godt og vel). Det forventes, at der også bliver et Læsø 3-dages i 2014. Endelig beslutning herom tages senere. Umiddelbart ingen planer om ændringer i arrangementet. Sprinten flyttes dog tilbage til Vesterø. Egnetheden af Vesterby som løbsområde er ikke god nok.
    Løb i 2012 samt langtidsterminsliste.

 

·       Natteravn i 2012 i Undallslund den 17/10. SL: Anders B., BL: Jens Blæsbjerg. BK: Arne. Arne sender indbydelse og instruktion fra sidste års Natteravn til Anders.

·       Klubmesterskab 2012 afvikles i Stråsø den 14/10 ifm. et ordinært træningsløb afviklet af Vestjysk OK.

  • DM-Nat i 2013 i Guldborgland den 6/4. SL: Arne, BL: Jess, BK: Henrik Jørgensen, SK: Leif Damborg.

 

·       Divisionsfinale i 2014 i Mønsted (?) den 28/9. SL:?, BL:? Michael sørger for bestilling af grundmateriale til kortfremstilling for hele området.

 

·       DM-Mellem i 2016 – overvejes (evt. i Sødal?)

 Diverse sager:

·       Klubblad. Der er endnu ikke fundet en nu klubbladsredaktør. Jens har indvilget i at fortsætte året ud, så forpligtelser overfor annoncører kan overholdes. Alle bestyrelsesmedlemmer holder ører og øjne åbne for evt. emner til posten. Enighed om at et brugbart alternativ til en papirudgave af klubbladet, kan være en nyhedsmail sendt direkte ud til alle medlemmer (med link til artikler på klubbens hjemmeside). I givet fald skal der laves en skabelon til hvordan dette ”hjemmeside-klubblad” skal opstilles, og der skal indføres faste udgivelsestidspunkter.

Klubbladets fremtid skal afklares senest den 1/12 så de nuværende annoncører kan orienteres.

·       VO deltager i næste års landsdækkende Find vej i….-arrangement  den 13/4-2013. Svend Erik igangsætter ansøgningsprocedure (Find vej i Skolen) for at få opsat faste poster på Broddingbjerg / Bruunshåb Plantage. Møllehøj Skole har givet tilsagn – Overlund Skole har endnu ikke svaret på henvendelse.

·       Vi har givet tilsagn til Viborg Kommune om at afvikle et O-løb for kommunens ansatte. Løbet skal være med udgangspunkt fra REVAS på Kirkebækvej. Arne holder kontakt til Viborg Kommune for endelig planlægning.

Bestyrelsesrunde.

·       Michael – Er der skovtilladelse til hele skovområdet i Ulbjerg (træningsløb den 19/9). Arne undersøger. Undallslund tilrettes inden Natteravn den 17/10. Grundmateriel til Mønsted (hele skovområdet) bestilles nu.

·       Svend Erik – Ingen bemærkninger.

·       Anders – Kontakter ungdomstræneren (Jakob) for at afklare om der er behov for yderligere hjælp til gennemførelsen af de ugentlige tekniske træninger.

·       Keld – Er igang med en gennemgribende oprydning i materielladen. Materiel placeres efter funktioner, så det bliver muligt for alle at finde materiel – og ikke mindst returnere det på rette plads.

·       Pia – Pænt overskud fra B-løb i Dollerup. Opfordrer køkkenentreprenørerne til at få bortskaffet gammelt køleskab og ovn – enten til Revas eller til et klubmedlem.

·       Arne – Gymnastik- og Idrætshøjskolen efterspørger kortfil over Broddingbjerg. Sælges for kr. 500,- til fri afbenyttelse. Bestyrelsen besluttede at genansætte Jakob og Morten som ungdomstrænere for yderligere 2 år. Pia ønsker kopi af ansættelsesaftaler. Der afholdes et åbent bredde-møde ifm. DM-mellem på Fyn – hvis nogen af de tilmeldte fra VO har tid og lyst til at deltage vil det være fint. Starttidspunkt for vintergymnastik aftales med Hanne (leje af gymnastiksal er på plads) og offentliggøres via hjemmesiden.

Næste møde mandag den 22. oktober 2012 kl. 18.15.  

Vært: Keld

Skriv en kommentar