Referat bestyrelsesmøde 22. oktober 2012

 Tilstede: Pia, Keld, Arne, Svend Erik, Anders og Lene.

Afbud fra Michael.

    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referat godkendt med følgende bemærkninger: ad pkt. 2 Byen hedder Østerby ikke Vesterby.
    Natteravn 17/10 – eftersnak. Godt arrangement. Indbydelse skal være på O-service senest 10 uger før arrangementet.
    Klubmesterskab 2012 – eftersnak. Godt løb, godt koncept, det lader vi fortsætte.
    Klubledermøde den 7/11 – onsdag den 20. november i Skive.

    Hvem deltager? Keld, Steen Frandsen og muligvis Arne deltager. Tilmelding senest den 2. november.
    Har VO emner som skal medtages? (Jørgen J har opfordret til en snak om hvorfor der ikke var flere deltagere til Rebild Adventure).
    Oplæg fra NK-formand Birgitte Halle omkring Vision 2013-15.

    Løb i 2012 samt langtidsterminsliste.
        DM-Nat i 2013 i Guldborgland den 6/4. SL: Arne, BL: Jess, BK: Henrik Jørgensen, SK: Leif Damborg. Detailplanlægning skal igangsættes og plan samt budget forelægges bestyrelsen på næste BM.
        Natteravn i 2013 – evt. Dollerup.
        Divisionsfinale i 2014 i Mønsted (?) den 28/9. SL:?, BL:? Arne har ikke kunnet fået fat på skovejerne. Evt. Læsø 3-dages i juli.
        2015? B-løb i Finderup
        DM-Mellem i 2016 – overvejes (evt. i Sødal?) alternativt i Vindum. VO har endnu ikke fået tildelt arrangementet.

    Diverse sager:
        YO-YO medlemskaber. Vi holder fast i de gældende procedurer.
        Klubblad – noget tyder på, at årets sidste klubblad også bliver det sidste på papir. Hvad gør vi? Keld overtager jobbet som klubbladsredaktør. Bladet fortsætter i en papirudgave, men bringes også på klubbens hjemmeside (samme udgave som papirudgaven).
        ”Find vej i…” på Broddingbjerg. Svend Erik har ikke fået svar på ansøgninger om skovtilladelse. Svend Erik rykker – Møllehøj Skolen er med. Overlund Skole rykkes for svar. Landsdækkende arrangement den 13/4 2013.
        Besøg af eliteløbere (Ida og Søren Bobach) i samarbejde med introduktionsudvalget 19/11.
        Klubfest. Den er der styr på.

Bestyrelsesrunde. Keld – Færdig med oprydning i laden. Svend Erik – har ikke noget. Anders – Lørdagene med Ungdomsløberne er der brug for hjælp? Pia, ja til skygning. Anders snakker med Jakob, han vil godt have hjælp til nye emner. Lene – har ikke noget. Pia – Hvornår færdiggøres køkkenet? Svend Erik – det bliver lavet på søndag. Klub-O-meter? Arne – det bliver engang her i vinter. Hjertestarter? Bestyrelsen bestemte sig for at købe en, Anders finder ud af pris m.v. Arne – Naturstyrelsen planlægger at indføre stillezoner. Det vil betyde meget kraftige restriktioner i brugen af statens skove. DOF har indsendt høringssvar hvori problemet påpeges. Vi må se hvad der sker. Kick-off møde for rekruttering og fastholdelse, invitation udleveres til Introudvalget. Michael (via mail) – Digital højdemodel for Finderup og Vindum indkøbes nu. Aflæsningsudstyr gik ”død” ved deres træningsløb – Keld – De der arrangerer løb har selv ansvaret for materiel og skal henvende sig til materielforvalteren og få udleveret udstyret i god tid.

Næste møde – 10/12-2012 kl.18.15. Arne er vært.

Skriv en kommentar