Referat bestyrelsesmøde d. 29. september 2016

 

Referat af bestyrelsesmøde den 26. september 2016

Tilstede: Lene Bejer, Anders Byrdal, Pia Gade, Keld Gade og Lene S. Nielsen

Der er afbud fra Steen Frandsen og Jørn Svendsen.

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet blev godkendt.

2.     Rekrutteringsindsatsen. Hvordan går det? Haft forskellige ting henover efteråret, gjort os synlige. Annoncering på Facebook. MTB-O ugen efter gav mange kig på Facebook. Løb/skattejagt i Sct. Mathiascentret: VO var ”parkeret” bagerst i centret, det gav ikke så meget. Stand ved Foreningernes dag: 10 kom forbi i løbet af de 4 timer. Gengangere ved løbene der er afholdt.  

3.     Træning resten af året? Poster i skoven til og med uge 41. Når det er mørkt efter efterårsferien er der kun poster hver anden mandag.

4.     2016 kalender opfølgning.

Læsø 3-dages. Hvordan gik det? Det gik godt både arrangement mæssigt, med gode baner og grillparty samt økonomisk, fin artikel i Læsøposten. Rekord tilmelding på 405 løbere.

MTBO arrangementer. E-mail fra Jørn: Der er ingen MTBO arrangementer resten af året ud over de 2 sidste fælles arrangementer. MTBO udvalget foreslår at der oprettes en side på hjemmesiden, hvor man kan betale 20 kr., så kan man downloade en MTBO bane. Der skal ikke sættes poster op da vi bruger de røde pæle.

Det er helt OK at MTBO’erne prøver den nye betalingsform.

Natteravn i Margrethelund. Status fra stævneleder Keld. Jakob banelægger, Pia tidtager, Lene start.

5.     Hvad skal der være af arrangementer resten af året.

Fællesspisning den 3. oktober med snak om Div. Matchen.

Klub sammenskudsgilde med uddeling af pokaler til klubmestre d. 29/10.

Sæsonafslutning/Juleafslutning lørdag den 10. december.

Opfriskende kursus i hjertestarteren, næste år til marts inden sæsonen starter.

Nytårsløb den 14. januar 2017 med Arne og Tommy som arrangører.

6.     Langtidsplaner.

2017: Sprintweekend 11+12. juni. Skive 11. formiddag, JFM sprint Viborg 11. eftermiddag,

Karup 12. formiddag, Horsens DM sprintstafet 12. eftermiddag. Er tildelt. Hvilket kort?

DM Klub, Skov: Finderup og Morville. Tilladelse haves. Tegning i gang. Status v. Steen.

2018: DM klassisk gerne i Ulbjerg. Tilladelse haves.

7.     Bordet rundt. Pia – havde ikke noget. Lene B. – lærred til projekter bølger evt. whiteboard tavle i stedet, Pia kan måske skaffe et, ellers køber Lene og Lennart. Anders – Bliver der en ny arbejdsdag? Lene B. ved det ikke. Der skal måske stå lidt mere konkret om hvilke opgaver der foreligger. Lene – havde ikke noget. Keld – havde ikke noget.

8.     Næste møde. Mandag d. 12. december. Steen er vært.

Forslag til mødeplan for året.
Primo februar:
       09/2      Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.
Ultimo marts:
         21/3     Opstart på et nyt år med nye ansigter. Konstituering.
Primo juni:
              6/6       Klar til sommerens arrangementer. Og inden klubledermødet.
Ultimo september: 26/9
    Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.
Medio december:
 12/12   Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar.

Skriv en kommentar