Interesseret

Hvem kan deltage

Orientering er en idrætsgren med tilbud til alle aldersgrupper.

Deltagerne er inddelt i klasser efter deres alder og køn. Der er således klasser for børn fra førskolealderen til deltagere over 80 år. Du vil således altid kunne deltage i en konkurrence med andre på samme tekniske og fysiske niveau som dig selv.

Klubberne arrangerer året rundt en række træninger eller træningsløb i de lokale skove. Disse er billige eller gratis at deltage i for klubbens medlemmer.

Sværhedsgrad

Orientering er en enkel men teknisk betonet idræt. Netop det tekniske er den største fascination og samtidig den største udfordring ved sporten.

For at sikre en fair balance imellem fysisk styrke og orienteringsteknisk kunnen, er der opstillet et regelsæt med sværhedsgrader. Udfordringen på en orienteringsbane udtrykkes således dels ved banens længde målt i luftlinje, men også ved den farvekode, der tildeles og som fortæller om banens sværhedsgrad.

Farvekoderne er:

Grøn           Begynder

Hvid            Let

Gul             Mellemsvær

Sort            Svær

Som begynder bør du ikke tage en for svær og lang bane. Selvom din fysiske træning er til at løbe maraton, er sværhedsgraden i orientering afgørende for din personlige succes. Vælg en bane med passende sværhedsgrad og læg selv lidt løbetræning i skoven oveni, hvis du synes at turen var for kort.

En hjælp kan det være at løbe flere sammen eller at få en skygge med. En skygge er en mere erfaren løber, der passivt følger dig og dermed skaber tryghed. Efter løbet er en “eftersnak”, hvor banen drøftet med skyggen eller konkurrenterne, altid en god ide. Orientering er i høj grad en idræt der bygger på erfaring.

Kortlæsning

Kortet gør det muligt for dig at “se” frem i terrænet. Du kan umiddelbart fra kortet aflæse, hvordan stier, veje, hegn og grøfter forløber, krydser hinanden eller løber sammen. Det er ikke svært at læse sådanne ledelinjer og at bruge kryds og sammenløb som sikre opfang. Kortet viser dig også terrænets form og fremkommelighed.

Posterne er altid placeret ved tydelige punkter i terrænet. Det er eksempelvis der, hvor ledelinjer mødes eller hvor terrængenstande udgør et let genkendeligt fikspunkt. Det kan være en stor sten, en lille mose, en høj eller en slugt.

Kortlæsningen er det vigtigste hjælpemiddel i orientering. Vi kan med god ret sige, at det er her sjælen i sporten ligger gemt.

At kunne læse sit kort og dermed “se” frem i terrænet, giver dig muligheder for at planlægge et vejvalg. Afgørende er det, at du finder det korteste eller måske det sikreste vejvalg. Kunsten er at du formår at afkode kortets mange oplysninger og ud fra din erfaring og fysiske styrke tager de rigtige vejvalg.

Kort til orientering er normalt fremstillet i målestoksforhold 1:10.000 eller 1:15.000. Det betyder at 1 mm målt på kortet er 10 henholdsvis 15 meter i terrænet.

Til særlige discipliner som eksempelvis sprint (kan være byløb) benyttes kort i målestok 1:4.000 eller 1:5.000.

Alle kan være med

De fleste konkurrencer foregår med individuel start.

Klubberne arrangerer året rundt en række træninger eller træningsløb i de lokale skove. Disse er billige eller gratis at deltage i for klubbens medlemmer.

I Danmark arrangeres der årligt knap 150 åbne stævner, der optages på forbundets stævnekalender. Disse stævner er åbne for alle medlemmer af klubber under DOF. Men du behøver ikke at have licens eller medlemskab for at prøve orientering.

Tilmelding til løb og stævner sker lettest og billigst via Internettet på: www.o-service.dk. Adgang til tilmeldinger via O-service kræver medlemskab af en orienteringsklub. Du får et password som gør dig i stand til at udnytte alle de spændende funktioner.

De åbne stævner afvikles normalt med første start kl. 10 om søndagen eller lørdag kl. 13.00. Ønsker du mere permanent at deltage i disse konkurrencer er det nødvendigt at du bliver medlem af en klub under Dansk Orienterings-Forbund.

For ikke-medlemmer og nye medlemmer, der ønsker at prøve orientering, er der ved de fleste stævner mulighed for at købe en start i en åben klasse på stævnedagen uden forhåndstilmelding. Det koster nok lidt ekstra, og der kan være kø eller udsolgt i den klasse, der passer dig bedst. Så det er både bedst og billigst, hvis du forhåndstilmelder dig.

Orientering er i Danmark organiseret af Dansk Orienterings-Forbund, der forkortes DOF.

DOF er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) Under DOF er der knap 90 klubber med lidt over 6.000 aktive medlemmer. Ud af de 90 klubber er der knap 60 orienteringsklubber, som udbyder åbne stævner med tilbud om konkurrencer.

Forbundet udgiver bladet, orienteringsløb.dk (O-posten), der udkommer 4 gange årligt, samt en dagligt opdateret hjemmeside: www.do-f-dk .

DOF og klubberne har et tæt samarbejde med skovmyndigheder og skovejere på alle planer. Det sker i bestræbelserne for at planlægge og koordinere aktiviteterne bedst muligt af hensyn til naturen og andre brugere.

Har du fået lyst til at prøve at orientering, kan du trygt henvende dig Viborg Orienteringsklub. Du vil hurtigt opdage, at det det er en spændende sport med hjælpsomme mennesker, og verdens smukkeste idrætsplads.

Velkommen og god fornøjelse.

Skriv en kommentar