Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar 2018

Til stede: Pia Gade, Lene Bejer, Anders Byrdal, Tommy Kirk Damsgaard, Karsten Christiansen, Jess Rasmussen og Lene S. Nielsen.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt.
 2. Klubledermødet 17. januar 2018 i Karup og DOF Akademi 13. januar 2018 i Ringe. Jess gav et kort referat af mødet. Bl.a. følgende: Claus Poulsen blev genvalgt som kredsformand og Anker Møller genvalgt som terminsliste fører. Der mangler arrangører af Midgårdsormen 2019 samt DM-nat 2020. Nye forslag til divisionsturneringen blev gennemgået. Se evt. hele referatet på Nordkredsens hjemmeside. DOF-akademiet – 5 fra klubben deltog og fik udvekslet erfaringer.
  DOF-repræsentantskabsmøde 3. marts i Brøndby. Drøfte deltagelse og mandat. Jess gav et kort oplæg. Steen vil repræsentere klubben, han får mandatet.
 3. Drøftet på næste bestyrelsesmøde.
 4. Forberedelse til Generalforsamlingen 12. marts 2018 i klubhuset herunder:
  1. Beretning Regnskab for 2017 og budget for 2018.
  2. Valg til bestyrelse med mere.
  3. Drøftelse af indkomne forslag. Stig vil gerne have internet i klubhuset, Stig vil blive bedt om at finde ud af en løsning og hvad oprettelse og drift vil koste. Dette vil blive behandlet på et efterfølgende bestyrelsesmøde.
  4. Forplejning – sørger Lene B. for.
 5. Bordet rundt.
  1. Lene B. – Fældning af birketræer ved klubhuset? Ok fra bestyrelsen, kommunen skal lige kontaktes om de må fældes, inden vi gør noget. Frivillighedsskemaet er på nettet.
  2. Karsten – aktivitetsplan til Outdoor tryday? Karsten spørger selv Jørn om den er lavet. Sørger for klubbeklædning til DM. Ny møbler? Vi holder øjnene åbne om vi kan finde et godt parti gerne brugte møbler i læder elle nappa.
  3. Tommy – Været til 1. skoledag, hvor 15 elever gerne vil vide noget om MTB-O.Anders – havde ikke noget.
  4. Lene S. – havde ikke noget
  5. Pia – Conventus – der er kommet nye skærpede krav pga. ny persondataforordning, der må max. være 5 klubadministratorer, Pia, Keld og Hans Chr. skal være de 3 af dem, vi overvejer om der er behov for flere.
 6. Næste møde den 26/3 2018.
 7. Forslag til mødeplan for 2018.
  1. Primo februar:21/2 Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.
  2. Ultimo marts: 26/3 Opstart på et nyt år med evt. nye ansigter. Konstituering.
  3. Ultimo maj: 28/5 Klar til sommerens arrangementer og langtidsplan inden klubledermødet.
  4. Ultimo september: 24/9 Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.
  5. Medio december: 17/12 Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar.

Skriv en kommentar