ORIENTERINGSLØB I BJERRINGBRO

Onsdag 23. september
Start i tidsrummet kl. 12 – 17 på P-pladsen ved Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter. 
Orienteringsløbet gennemføres i Bjerringbros boligområders stier, samt bynære eng- og skovområder omkring Idrætsparken
Der vil være lette, mellemsvære og svære baner af forskellige længder.
Børn kan være med, såvel som uøvede og øvede voksne orienterere, – så her er oplevelser for hele familien. Bane 1: Svær 5-6 km — Bane 2: Svær 3,5-5 km — Bane 3: Mellemsvær 3-5 km — Bane 4: Begynder/Let 2-3 km  – Du får ved Start et kort over nærområdet med indtegnede poster på.
Banerne er lagt, så al passage af Ringvejen sker gennem vejtunnellerne, og løberne kommer ikke ud på befærdede veje uden for boligområderne.  – Det er gratis at deltage. – Enkeltpersoner behøver ikke at tilmelde sig forud. – Vi vil gerne vide, hvor mange der kommer af større grupper, klasser og klassetrin, af hensyn til korttrykningen.  – Tilmeld på tlf.: 51 86 30 33 eller email: tagearent@gmail.com
Arrangør: Viborg Orienteringsklub 
På youtube ligger en lille introduktionsvideo om orienteringsløb. Følg dette link: https://youtu.be/Ez4jGb9BHoc

Skriv en kommentar