Nyt fra bestyrelsen vedr. Corona situationen.

Der sker en næsten daglig udvikling i forhold til Corona situationen i Danmark, mest positivt men også negativt. Med de seneste dages negative udvikling, i blandt andet Hjørring og Skive, fastholder og indskærper bestyrelsen retningslinjerne beskrevet i bestyrelsesreferat nr. 3/2020. Herunder et uddrag:

”I tilknytning til regeringens fase 3, er VOres hus fortsat lukket indtil nye retningslinjer er implementeret. Forventet åbnet i denne uge 24 eller snarest herefter.

VOres hus bliver tilgængeligt for primært løbsarrangører og mødedeltagere. Ved tvivl bedes medlemmerne kontakte bestyrelsen”

Bestyrelsen indskærper at VOres hus i udgangspunktet er lukket indtil bestyrelsen officielt melder åbning ud, på de af foreningen anvendte platforme, såsom VOres post, facebook og hjemmeside.
Løbsarrangører og mødedeltagere er umiddelbart fritaget for lukningen, men skal fortsat overholde de opsatte anvisninger på plakaterne i huset, samt de generelle retningslinjer fra myndighederne.

Jess og Lennart har gennemgået VOres hus i forhold til gældende retningslinjer (per dags dato) og har udviklet en plan for genåbning. Planen findes som bilag vedhæftet dette referat og skal danne grundlag for en yderligere åbning af klubhuset, forventeligt efter sommerferien.
Allerede nu er klubhuset næsten helt omorganiseret til myndighedernes retningslinjer.

 

Vær opmærksom på at i VOres hus er der opsat retningslinjer for genåbning af huset, MEN vi endnu ikke har aktiveret disse! Genåbningen kommer efter sommerferien.

Skriv en kommentar